+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Att leda skolans systematiska förbättringsarbete med hjälp av Modellen

I samarbete med Friskolornas Riksförbund
Anmälan till kurstillfällen 7-8/5 samt 8-9/10

Ange adressuppgifter

Friskola Form

Skolformer

Behandling av personuppgifter

12 + 11 =

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

Pin It on Pinterest

Share This