+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Det går att förbättra både undervisningen och elevernas resultat. Undervisningen kan bli bättre och bättre. Enligt bland annat Höög & Johanssons forskning är fokus på vad som verkligen händer i klassrummen ett av karaktärsdragen för framgångsrika skolor. Men hur ska vi gå tillväga?

Lyft undervisningen och elevresultaten med hjälp av ett flödesschema

Både vår undersökning via Novus och Skolvärldens dito pekar på att det är en liten del av Sveriges lärare som får feedback på det som de älskar – att undervisa. Systematik kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback är en nästan outnyttjad möjlighet till att lyfta elevernas resultat i Sverige. Dessa aspekter är viktigare än någonsin med många obehöriga lärare i Sveriges klassrum.

Vi har satt ihop ett flödesschema för att underlätta detta arbete och för att du lättare ska kunna fokusera på bättre och bättre undervisning. Ladda hem vårt flödesschema här, dela med andra och diskutera. Börja nu och skörda inom kort för det finns ingen anledning till att vänta! Det har andra redan gjort…

Pin It on Pinterest

Share This