+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Sveriges mest konkreta verktyg för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning – för dig som vill förbättra er struktur och säkerställa att den påverkar er skolas vardag och undervisningen. På riktigt!

 

Modellen och BRAVOLesson

Två konkreta verktyg som utgår ifrån känd forskning kring framgångsrika skolor

 

Pedagogiskt ledarskap

Med Modellen och BRAVOLesson kan du skapa den struktur som gör dig till en skolchef eller rektor som har fullt fokus på bättre undervisning och elevresultat.
 

Systematiskt kvalitetsarbete

Modellen hjälper skolor och kommuner att förbättra kvaliteten i processerna i kunskapsuppdraget – styr mot bättre resultat. BRAVOLesson skapar systematik kring kärnan i kvalitetsarbetet – bättre och bättre undervisning.

Resultatstyrning

Med Modellen kan ni sätta nyckeltalen så att alla har full koll på progressionen i resultaten för både individ och årskull genom hela styrkedjan från klassrummet till styrelsen/nämnden.

MODELLEN

Modellen

Framgångsrika skolor arbetar utifrån en tydlig struktur och gemensamma rutiner. Modellen är en handbok med ”tänket” och mallarna ni behöver för att utveckla strukturen för kvalitetsarbetet, resultatstyrning och undervisningen – på både skol- och kommunnivå.
 

Modellen är medlemsförmån hos Sveriges Skolledarförbund och bas för Friskolornas Riksförbunds utbildningar.

Modellen ger Skolledarna i Ludvika stöd i arbetet med att förtydliga gemensamma utgångspunkter, finna former för att utöva det pedagogiska ledarskapet samt ta fram rutiner för resultatstyrning. Det är ett positivt och konstruktivt arbete med fokus på verksamhetsutveckling ur såväl individ-, grupp- och som organisationsperspektiv.

Jonas Fors

Verksamhetschef Skola, Ludvika kommun

BRAVOLesson

Framgångsrika skolor kopplar sina elevresultat till vad som verkligen händer i klassrummen. BRAVOLesson är app-webb-video för systematik, lektionsobservatioiner och kollegialt lärande. Feedback till lärare för att undervisningen ska bli bättre och bättre.

BRAVOLesson ger mig som pedagogisk ledare en tydlig och enkel översikt över organisationens styrkor och utvecklingsområden. Jag använder de uppgifter jag lagt in i systemet vid coachande samtal med pedagogerna för att våra elever ska nå en högre måluppfyllelse

Fredrik Sjövall

Rektor, Kumlaby skola

Några av våra kunder och samarbetspartners

Nyheter om framgångsrik skola

De börjar läsåret med förankrat och snyggt kvalitetsarbete

I några kommuner, enskilda skolor samt friskolor börjar den här terminen med att man delar ut och på skolorna sätter upp snyggt material som beskriver det systematiska och gemensamma kvalitetsarbetet i undervisningsprocessen. Se länkar till två exempel längst ner. Det...

Sommarlovsskola för rektorer

Fokusera hela din verksamhet nästa läsår ännu mer på det som ska levereras Med den lärarbrist som nu råder blir nästa läsårs viktigaste fråga för många skolor och klassrum: pågår det inlärning här just nu? Du vill ha struktur för att genomföra skolans uppdrag både...

Rektors resultat- och kvalitetsrapport 2.0 – sju saker om dess anatomi

"Gör det som vi håller på med någon skillnad?" Victoria L. Bernhardt, Ph.D.  in Educational Psychology Research and Measurement Läs hennes bok Data analysis for continuous school improvement Rektors resultat- och kvalitetsrapport är ett reflekterande dokument för...

Rektors resultat- och kvalitetsrapport 2.0

En del av Fagersta kommuns systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning I Fagersta kommun har man under det senaste året arbetat med att utveckla sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning med stöd i Modellen. Nu inkluderar strukturen...

Utvärdering av seminarium om Modellen för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar

%

Innehåll

%

Framförande

%

Vardagsnytta

%

Helhetsintryck

*Omräknat från utvärderingssystem med maxvärde 5,0. Där Modellen erhåll betyg mellan 4,7 och 4,8. 

Vi tror att det går! Vi tillhör de som tror på att det går att åstadkomma förbättringar – att det går att nå bättre elevresultat redan inom några terminer. Forskning kring framgångsrika skolor visar vägen till att organisera verksamheten för att säkerställa ännu tydligare fokus kring det som ska levereras: inlärningen och kursplanerna.

Mats Rosenkvist

Grundare, Successful Schools

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

SENASTE NYTT FRÅN SUCCESSFULSCHOOLS

Ja, jag vill vara med på sändlistan så att jag får info om framgångsrik skola!

Tack för ditt intresse och för att du vill vara med på vår sändlista!

Pin It on Pinterest

Share This