+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Vill ni utveckla både undervisningen och resultaten? Skapa en bättre struktur för er skolas systematiska förbättringsarbete och resultatstyrning? Vill ni att det ska påverka er skolas vardag – på riktigt? Vi hjälper er.

Modellen och BRAVOLesson

Konkreta verktyg som utgår ifrån forskning kring och best practice för framgångsrika skolor

Pedagogiskt ledarskap

Med Modellen och BRAVOLesson kan du skapa den struktur som gör dig till en pedagogisk ledare som har fokus på bättre undervisning och elevresultat.

Systematiskt kvalitetsarbete

Modellen hjälper skolor och kommuner att förbättra kvaliteten i processerna i kunskapsuppdraget – styr med ”HUR:et” mot bättre resultat. BRAVOLesson skapar systematik kring kvalietsarbetets kärna – bättre och bättre undervisning.

Resultatstyrning

Med Modellen kan ni sätta nyckeltalen så att alla har full koll på progressionen för både individ och årskull genom hela styrkedjan från klassrummet till styrelsen/nämnden.

Systematisera undervisningsprocessen kring det som ska levereras: kursplanerna och elevernas resultat.

MODELLEN

Modellen

Framgångsrika skolor arbetar utifrån en tydlig struktur och gemensamma rutiner. Modellen är en handbok med ”tänket” och mallarna ni behöver för att utveckla strukturen för kvalitetsarbetet, resultatstyrning och undervisningen – på både skol- och kommunnivå – så att ni genomför den svenska skolans uppdrag i varje skolas vardag på riktigt.

Skolledarna i Ludvika får med Modellen stöd i arbetet med att förtydliga gemensamma utgångspunkter, finna former för att utöva det pedagogiska ledarskapet samt ta fram rutiner för resultatstyrning. Det är ett positivt och konstruktivt arbete med fokus på verksamhetsutveckling ur såväl individ-, grupp- och organisationsperspektiv.

Jonas Fors

Verksamhetschef Skola, Ludvika kommun

BRAVOLesson

Framgångsrika skolor kopplar sina elevresultat till vad som verkligen händer i klassrummen och under lektionerna. BRAVOLesson är App-webb-video för systematik, lektionsobservatioiner, kollegialt lärande – för att undervisningen ska bli bättre och bättre.

BRAVOLesson ger mig som pedagogisk ledare en tydlig och enkel översikt över organisationens styrkor och utvecklingsområden. Jag använder de uppgifter jag lagt in i systemet vid coachande samtal med pedagogerna för att våra elever ska nå en högre måluppfyllelse

Fredrik Sjövall

Rektor, Kumlaby skola

Nyheter och blogg

Sommarlovsskola för rektorer

Fokusera hela din verksamhet nästa läsår ännu mer på det som ska levereras Med den lärarbrist som nu råder blir nästa läsårs viktigaste fråga för många skolor och klassrum: pågår det inlärning här just nu? Du vill ha struktur för att genomföra skolans uppdrag både...

Rektors resultat- och kvalitetsrapport 2.0

En del av Fagersta kommuns systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning I Fagersta kommun har man under det senaste året arbetat med att utveckla sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning med stöd i Modellen. Nu inkluderar strukturen...

Hantering av dina personuppgifter

Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst säga upp din prenumeration via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering. Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du anmäla till en dataskyddsmyndighet.

Utvärdering av seminarium om Modellen för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar

%

Innehåll

%

Framförande

%

Vardagsnytta

%

Helhetsintryck

*Omräknat från utvärderingssystem med maxvärde 5,0. Där Modellen erhåll betyg mellan 4,7 och 4,8. 

Några av de många skolor och kommuner som valt Modellen

Vi tror att det går! Vi tillhör de som tror på att det går att åstadkomma förbättringar – att det går att nå bättre elevresultat redan inom några år. Det finns skolor och kommuner som förbättrat sina resultat steg för steg trots att de har haft samma tuffa förutsättningar som många andra.

Mats Rosenkvist

Grundare, Successful Schools

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Pin It on Pinterest

Share This