Tänk, ta efter och arbeta som framgångsrika skolor

Vill ni utveckla både undervisningen och resultaten? Skapa en bättre struktur för er skolas systematiska förbättringsarbete och resultatstyrning? Vill ni att det ska påverka er skolas vardag – på riktigt? Vi hjälper er.

Modellen och BRAVOLesson

Konkreta verktyg som utgår ifrån forskning kring och best practice för framgångsrika skolor

Pedagogiskt ledarskap

Med Modellen och BRAVOLesson kan du skapa den struktur som gör dig till en pedagogisk ledare som har fokus på bättre undervisning och elevresultat.

Systematiskt kvalitetsarbete

Modellen hjälper skolor och kommuner att förbättra kvaliteten i processerna i kunskapsuppdraget – styr med ”HUR:et” mot bättre resultat. BRAVOLesson skapar systematik kring kvalietsarbetets kärna – bättre och bättre undervisning.

Resultatstyrning

Med Modellen kan ni sätta nyckeltalen så att alla har full koll på progressionen för både individ och årskull genom hela styrkedjan från klassrummet till styrelsen/nämnden.

För er som vill systematisera och förbättra hela er skolas verksamhet kring det som ska levereras: kunskapskraven.

MODELLEN

Modellen

Framgångsrika skolor arbetar utifrån en tydlig struktur och gemensamma rutiner. Modellen är en handbok med ”tänket” och mallarna ni behöver för att utveckla strukturen för kvalitetsarbetet, resultatstyrning och undervisningen – på både skol- och kommunnivå – så att ni genomför den svenska skolans uppdrag i varje skolas vardag på riktigt.

Modellen är tydlig och klar. Den hjälper oss i arbetet med att skapa en röd tråd i vårt systematiska kvalitetsarbete, en tät styrkekedja på alla nivåer. Visuellt skapar den förståelse och ger en ryggrad för det systematiska kvalitetsarbetet för både lärare, rektorer och huvudman.

Anna Falk

Skol- och förvaltningschef, Munkfors kommun

BRAVOLesson

Framgångsrika skolor kopplar sina elevresultat till vad som verkligen händer i klassrummen och under lektionerna. BRAVOLesson är App-webb-video för systematik, lektionsobservatioiner, kollegialt lärande – för att undervisningen ska bli bättre och bättre.

Ett spännande digitalt hjälpmedel för att utveckla kärnan i all skolutveckling, ledarskapet, undervisningen och läraren. Vi kan inte sitta och titta på när vi vill leda denna utveckling därför valde vi att samarbete med BRAVOLesson.

Jens Levin

Rektor, Plusgymnasiet Kristianstad

Nyheter och blogg

Hantering av dina personuppgifter

Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst säga upp din prenumeration via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering. Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du anmäla till en dataskyddsmyndighet.

Utvärdering av seminarium om Modellen för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar

%

Innehåll

%

Framförande

%

Vardagsnytta

%

Helhetsintryck

*Omräknat från utvärderingssystem med maxvärde 5,0. Där Modellen erhåll betyg mellan 4,7 och 4,8. 

Några av de många skolor och kommuner som valt Modellen

Vi tror att det går! Vi tillhör de som tror på att det går att åstadkomma förbättringar – att det går att nå bättre elevresultat redan inom några år. Det finns skolor och kommuner som förbättrat sina resultat steg för steg trots att de har haft samma tuffa förutsättningar som många andra.

Mats Rosenkvist

Grundare, Successful Schools

Successful Schools Sverige
Väverigatan 1
291 54 Kristianstad
Sweden
+46 (0)10-516 4 90
info@successfulschools.se

Pin It on Pinterest

Share This