+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Vi hjälper er att ta ert systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning till nästa nivå – det kommer att påverka er skolas vardag och undervisningen. På riktigt!

 

Modellen AkademiSkicklig undervisning i varje klassrum

Vi erbjuder Modellen och BRAVOLesson

Två konkreta verktyg som utgår ifrån forskning kring framgångsrika skolor

 

Pedagogiskt ledarskap

Modellen och BRAVOLesson är för skolchefer och rektorer och som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag.
 

Systematiskt kvalitetsarbete

Modellen hjälper skolor och kommuner att ta kvaliteten i processerna i kunskapsuppdraget till nästa nivå. BRAVOLesson skapar systematik kring kärnan i skolans kvalitetsarbete – bättre och bättre undervisning för lärande.

Resultatstyrning

Med Modellen kan ni skapa ett orubbligt fokus på elevernas resultat med nyckeltal som visar progressionen på individ-, årskulls- och skolnivå – från klassrummet till styrelsen/nämnden 

MODELLEN

Modellen

Framgångsrika skolor arbetar utifrån en tydlig struktur och gemensamma rutiner. Modellen är en handbok och kurser med ”tänket” och mallarna ni behöver för att utveckla er kultur för kvalitetsarbetet, resultatstyrning och undervisningen – på både skol- och kommunnivå.
 

Modellen är medlemsförmån hos både Sveriges Skolledare och Friskolornas riksförbund

”Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utbildningen motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”

Henrik Hed

Skolchef, Lust & Lära i Bollnäs

BRAVOLesson

Framgångsrika skolor kopplar sina elevresultat till vad som verkligen händer i klassrummen. BRAVOLesson är app-webb-video för systematik, lektionsobservatioiner och kollegialt lärande. Feedback till lärare för att undervisning och lärande ska bli bättre och bättre.

BRAVOLesson är ett bra verktyg för vårt fokus på vad som händer i klassrummet.

Marie Forslin

Rektor, Kunskapsgymnasiet Malmö

Några av våra kunder

Nyheter om framgångsrik skola

7 kommuners och 50 skolors kvalitetsarbete på köpet

7 kommuners och 50 skolors kvalitetsarbete på köpet

Pandemin har i det stora hela klingat av. Kraften och lusten för att återuppta förbättringsarbetet tycks vara på väg tillbaka på skolor och i kommuner. Till hjälp för det arbetet släpper vi nu Modellen 2.0 med ännu mera konkret och matnyttigt innehåll. Jämför, ta...

En av Sveriges bästa skolor fortsätter med Modellen under 2022

En av Sveriges bästa skolor fortsätter med Modellen under 2022

Friskolan Lust & Lära är en skola i Bollnäs med mer än hälften av kommunens högstadieelever. Det är skolan som bara har en enda regel - Respektera dig själv och din omgivning. Det är skolan som har ett extra ämne - Personlig utveckling - en timma per vecka för...

Utvärdering av seminarium om Modellen för Sveriges Skolledares medlemmar

%

Innehåll

%

Framförande

%

Vardagsnytta

%

Helhetsintryck

*Omräknat från utvärderingssystem med maxvärde 5,0. Där Modellen erhåll betyg mellan 4,7 och 4,8. 

Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket – tänk “säkerställa” – och glädjs tillsammans när ni gör ännu mer skillnad.

 

Mats Rosenkvist

Grundare, Successful Schools

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Pin It on Pinterest

Share This