Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Vi hjälper er att ta ert systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning till nästa nivå – det kommer att påverka er skolas vardag och undervisningen. På riktigt!

 

Det du inte får med dig från rektorsutbildningen

Vi erbjuder Modellen och BRAVOLesson

Två konkreta verktyg som utgår ifrån forskning kring framgångsrika skolor

 

Pedagogiskt ledarskap

Modellen och BRAVOLesson är för skolchefer och rektorer och som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag.
 

Systematiskt kvalitetsarbete

Modellen hjälper skolor och kommuner att ta kvaliteten i processerna i kunskapsuppdraget till nästa nivå. BRAVOLesson skapar systematik kring kärnan i skolans kvalitetsarbete – bättre och bättre undervisning för lärande.

Resultatstyrning

Med Modellen kan ni skapa ett orubbligt fokus på elevernas resultat med nyckeltal som visar progressionen på individ-, årskulls- och skolnivå – från klassrummet till styrelsen/nämnden 

MODELLEN

Modellen

Framgångsrika skolor arbetar utifrån en tydlig struktur och gemensamma rutiner. Modellen är en handbok och kurser med ”tänket” och mallarna ni behöver för att utveckla er kultur för kvalitetsarbetet, resultatstyrning och undervisningen – på både skol- och kommunnivå.
 

Modellen är medlemsförmån hos både Sveriges Skolledarförbund och Friskolornas riksförbund

Modellen är det bästa som har hänt grundskolorna i Fagersta under de senaste åren.

Kickie Svensson

Skolchef, Fagersta kommun

BRAVOLesson

Framgångsrika skolor kopplar sina elevresultat till vad som verkligen händer i klassrummen. BRAVOLesson är app-webb-video för systematik, lektionsobservatioiner och kollegialt lärande. Feedback till lärare för att undervisning och lärande ska bli bättre och bättre.

BRAVOLesson är ett bra verktyg för vårt fokus på vad som händer i klassrummet.

Marie Forslin

Rektor, Kunskapsgymnasiet Malmö

Några av våra kunder 

Nyheter om framgångsrik skola

Mer meningsfullt SKA-arbete nästa läsår – så här

Mer meningsfullt SKA-arbete nästa läsår – så här

Diagram: I 13 av 20 kommuner utvärderar vare sig kommunen eller rektorerna vad planerade åtgärder leder till.   Frukostwebbinarium den 28/6 Då går vi igenom hur många skolhuvudmäns och rektorers struktur i kvalitetsarbetet kan förbättras - för djupare analys och...

Utvärdering av seminarium om Modellen för Sveriges Skolledarförbunds medlemmar

%

Innehåll

%

Framförande

%

Vardagsnytta

%

Helhetsintryck

*Omräknat från utvärderingssystem med maxvärde 5,0. Där Modellen erhåll betyg mellan 4,7 och 4,8. 

Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket – tänk “säkerställa” – och glädjs tillsammans när ni gör ännu mer skillnad.

 

Mats Rosenkvist

Grundare, Successful Schools

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Pin It on Pinterest

Share This