+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Pandemin har i det stora hela klingat av. Kraften och lusten för att återuppta förbättringsarbetet tycks vara på väg tillbaka på skolor och i kommuner. Till hjälp för det arbetet släpper vi nu Modellen 2.0 med ännu mera konkret och matnyttigt innehåll.

Jämför, ta efter och utveckla er struktur – nu ingår 7 kommuners och 60 skolors kvalitetsarbete
Fördelen med Modellen 2.0 är att nu har vi sammanställt kvalitetsarbetet och resultatstyrningen i sju av de många kommuner och friskoleorganisationer som grundligt har arbetat igenom Modellens exempelbank de senaste åren. De som skapat en egen utvecklad struktur för kvalitetsarbetet med ambitionen att genomföra skolans uppdrag likvärdigt och framgångsrikt på alla sina skolor. Modellen 2.0 exempelbank omfattar en sammanställning så att du kan se och jämföra exakt hur olika kommuner och skolor har valt*** att tillsammans med, och för all personal, konkretisera följande delar:

  • Vetenskaplig grund
  • Nyckeltal och mål med fokus på progression
  • Skolans rutiner och årsklockan
  • Lärarnas rutiner
  • Mittermins- och terminsutvärderingar
  • Plan för bättre och bättre undervisning
  • Rektors rapportering för kvalitets- och resultatdialoger
  • Huvudmannens rapportering efter kvalitets- och resultatdialoger

*** Alla exemplen används idag i skolvardagen. De är förankrade tillsammans med respektive kommuns eller skolas alla rektorer och lärare. Man har vänt och vridit på varje ord i en gemensam process under vår handledning.

Se vad skolor och kommuner har skapat utifrån Modellen – se 4 exempel från Modellens exempelbank med digitala mallar.

”Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete… motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”
Henrik Hed, Skolchef, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs – sannolikt en av Sveriges bästa skolor

“Strukturen i arbetet hjälper mig att hålla fokus på vad jag gjort, resultat och vad som ska göras. En viktig del i arbetet är att vi fortsätter att hålla fokus på den struktur vi byggt upp och därmed också säga nej till annat.”
Lärare i Fagersta kommun

Beställ Modellen 2.0 för omgående leverans
Pris: 3.900 kr exkl. moms och frakt.

Är ni intresserade av handledningen kan ni använda samma länk.

Modellen är en rabatterad medlemsförmån inom både Sveriges Skolledarförbund och Friskolornas Riksförbund.

Ämnen
Vuxenutbildning Skola Utbildning Undervisning, lärande

Pin It on Pinterest

Share This