+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Modellen Akademi – för dig som vill nå längre än vad den generella skolkulturen leder till idag


Vad menar vi med det? Det handlar om åtta odiskutabelt viktiga delar av skolans systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning. Vi hjälper er att göra detta till något som genomsyrar kvalitetsarbetet och vardagen i skolan. Läs nedan eller klicka på bilden ovan.

Vi erbjuder handledning under två läsår för skolor, kommuner och skolorganisationer. Alternativt korta workshops som enskilda delar för rektorer, skolchefer och huvudmän som vill bli utmanade, få inspiration och material. Allt genomsyras av de tankesätt som ledande och framgångsrika skolorganisationer gör till en del av sin kultur.  Ett forskningsbaserat kvalitetsarbete med fokus på det som ska levereras – undervisning, studiero, lärande och måluppfyllelse. Det kommer att påverka varje lärare och elev i vardagen.

Som sagt, del för del utifrån era behov eller välj helheten som ett utvecklings- och förankringsarbete under två läsår.

Se här – tre exempel på vad det kan leda till.

Modellen Akademi del 1 – 8

Handledning kring helheten eller åtta valbara workshops för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän.

Del 1 – Din skola på vetenskaplig grund – så här!
Så här får du en konkret vetenskaplig grund på plats så att den genomsyrar er verksamhet – skolan/hela kommunen – som det är tänkt enligt Skollagen. Läs mer.
Del 2 – Resultatstyrning med skolans förädlingsvärden
Fokus på progression i kunskapsuppdraget i alla årskurser – istället för att jämföra elevresultat från olika årskullar. Läs mer.

Del 3 – Rutiner för kultur kring Vad, Vem, När och HUR – och dessutom Varför
Kvalitet i detaljerna och processerna för att genomföra uppdraget – ”Så här gör vi på vår skola!” istället för ”Vad vi gör på vår skola!”. Läs mer.

Del 4 – Fokusera på undervisningens kvalitet – observera och utveckla det som gör störst skillnad
Systematiskt – så att skolchef och rektorer vet vilken kvalitet som levereras i varje klassrum med fokus på det som gör skillnad utifrån evidens.
Kollegialt – så att lärare tillsammans utvecklas och utvecklar undervisning, ledarskap, studiero och lärande i varje ämne. Läs mer.

Del 5 – Analysarbete – orsakssamband – vassare åtgärder
Så analyserar både lärare och rektorer med fokus på orsakssamband och åtgärder som gör skillnad för elevernas resultat. Läs mer.

Del 6 – Mer meningsfull kvalitetsrapportering och planering för skolan
Skolhuvudmäns och rektorers rapportering och planering. Systematik med djupare analys och fokus på progression och förädlingsvärden för vassare åtgärder! Läs mer.

Del 7 – Pedagogiskt ledarskap som säkerställer kvaliteten i processerna
Skolledare! Tänk ”säkerställa” – tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket! Fokus på varje spelare i laget. Läs mer.

Del 8 – Frigör tid för pedagogiskt ledarskap – så här! 
Så här frigör du tid så att du som rektor/era rektorer kan prioritera det som gör störst skillnad. Läs mer.

Om våra workshops – online eller live på plats hos er

  • Effektfulla workshops (3-4 timmar) med möjlighet till handledning efteråt.
  • Alla delarna passar utmärkt som en del av till exempel ett rektorsmöte.
  • Kurserna handlar konkret om hur man tänker och gör.
  • Till alla workshops får du mallar och exempel från Modellen och/eller andra skolor samt kommuner.
  • Det gör att du/ni omedelbart efter workshopen kan ta efter, skapa eget, förankra och fortsätta ert utvecklingsarbete där.

 

”Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har tydligare fokus på resultaten.”

Matz Nilsson ordförande i Sveriges Skolledarförbund

”Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utbildningen motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”

Henrik Hed, skolchef, Lust & Lära i Bollnäs

”Jag tycker att alla rektorer borde få den utbildning vi fick av er som ett komplement till rektorsutbildningen.”

Thomas Schröder, rektor som nyss avslutat rektorsutbildningen, Olympenskolan, Stockholm

”Modellen är det bästa som har hänt grundskolorna i Fagersta under de senaste åren.

Kickie Svensson, tidigare Skolchef, Fagersta kommun

Läs mer om Modellen för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen är en medlemsförmån inom både Sveriges Skolledarförbund och Friskolornas riksförbund.

Ladda ner vår affisch och analysera era utvecklingsområden

Intresserad av att boka?

Fyll i dina uppgifter, välj del, delar eller helheten och klicka Kontakta mig längst ner.
* obligatoriska uppgifter.

Utbildning Form

Vi är intresserade av följande

Vllken/vilka skolformer representerar du? *

Behandling av personuppgifter

Hantering av dina personuppgifter
BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

Pin It on Pinterest

Share This