+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

BESTÄLL ELLER BOKA MÖTE

Ta efter framgångsrika skolor. Modellen är en handbok för rektorer, skolchefer, utvecklingsledare och kvalitetsansvariga, det vill säga alla passionerade och engagerade skolutvecklare som verkligen vill utveckla processerna och undervisningens kvalitet för att förbättra elevernas resultat.

Modellen 2.0 handbok och digital mallar.
Pris 5.900 kr (exkl moms) per exemplar/skolenhet.

  1. En summering av den struktur som enligt forskning karaktäriserar en framgångsrik skola.
  2. Konkreta förslag på hur du kan förbättra din skolas förbättringsarbete och resultatstyrning.
  3. Digitala mallar från verkligheten (8 kommuner skolorganisationer) – så att du kan skapa egna rutiner, måldokument och struktur för processerna på din skola eller i din kommun.

Om du vill köpa fler än fem av handboken med mallarna, kontakta oss för offert.

Alla priser exklusive moms, frakt och eventuell resa samt logi.

Skolledarna i Ludvika får med Modellen stöd i arbetet med att förtydliga gemensamma utgångspunkter, finna former för att utöva det pedagogiska ledarskapet samt ta fram rutiner för resultatstyrning.

JONAS FORS

VERKSAMHETSCHEF SKOLA, LUDVIKA KOMMUN

Beställningsformulär

Boka möte för en offert

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Pin It on Pinterest

Share This