Successful Schools Sverige

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

VI TROR PÅ ATT DET GÅR! Vi tillhör de som tror på att alla skolor och kommuner kan nå ännu bättre elevresultat – att det går att nå längre än vad den generella skolkulturen leder till idag. Forskning kring framgångsrika skolor visar vägen till att organisera verksamheten, skapa en kultur och säkerställa fokus kring det som ska levereras: undervisning, lärande och kursplanerna.

VAD ÄR DET VI ERBJUDER? Vi hjälper skolor och kommuner att lyfta och förbättra sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning – att organisera hela undervisningsprocessen med ännu större fokus på det som ska levereras: undervisning, lärande, kursplanerna och elevernas resultat. Att göra skillnad för eleverna oavsett deras förutsättningar och situation. Vi hjälper er att genomföra ert och skolans uppdrag välgrundat, likvärdigt, rättssäkert och framgångsrikt. Att involvera och engagera alla så att det påverkar vardagen på era skolor – på riktigt!

FORSKNING OCH VETENSKAPLIG GRUND. Hur tänker och arbetar framgångsrika skolor? Vi baserar hela vår verksamhet på svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor. Den pekar tydligt på att karaktärsdragen för skolor som når goda resultat bland annat är struktur för att med gemensamma normer och föreställningar tillsammans systematiskt förbättra processerna, undervisningen och resultaten. “Så här gör vi på vår skola.”

UNDERVISNINGEN. Det genomförs 100 miljoner lektioner i svenska grund- och gymnasieskolan varje läsår. Vilken fantastisk möjlighet! Kärnan i det systematiska förbättringsarbetet och syftet med resultatstyrningen är att undervisningen ska bli bättre och bättre. Alla elever och studenter som går i skolan och studerar är värda fantastisk undervisning, inte senare utan NU. Alla lärare är värda att få konstruktiv feedback, arbetsglädje och möjlighet att utvecklas. Flera olika undervisning att det är så i skolans vardag.

FÖRETAGETS BAKGRUND. Företaget startades av Mats Rosenkvist som tidigare grundat företaget Kunskapsmedia och lärplattformen och företaget InfoMentor. Mats har passion och brinner sedan 1995 för skolutveckling. Han har sedan dess arbetat med det både i Sverige och internationellt. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefer och rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra struktur och kultur kring kvalitetsarbetet och resultatstyrningen. Det som har varit motorn i Mats engagemang genom alla år har varit, och är fortfarande, att påverka så att det inte ska kunna vara så stor skillnad mellan två skolor eller mellan ett klassrum och klassrummet bredvid.

 

Mats Rosenkvist
Grundare och passionerad skolutvecklare

PARTNERS OCH MEDARBETARE
Sveriges Skolledarförbund. Sveriges viktigaste chefer.
Friskolornas Riksförbund.
Branschorganisation för utbildning och barnomsorg i enskild regi.
Marcus Samuelsson.
Lärare i slöjd, fil dr i pedagogik, expert på ledarskap i klassrummet som också forskar om simuleringsträning,
John Steinberg, Fil dr, föreläsare, författare, f d rektor med fokus på ledarskap i klassrummet och värdegrundsutveckling. 
Urban Hansson/Skolkompaniet,
Fd officer, uppskattad konsult inom skolans/förskolans ledarskap och ledarskap i klassrummet.
Howard Pitler. Lärare, rektor och fil dr i pedagogik från USA. Expert på lektionsobservationer.
Daniel Nilsson. Lärare med intressant bakgrund som fotbollscoach.
Jessika Müller, Rektor som genomför skolans uppdrag konkret och med passion som fångar eleverna.
Thore Aronsson. Lärare och rektor. Mycket uppskattad och extremt konkret föreläsare och utbildningsledare.
Tage Nordkvist. Lärare, rektor och skolchef som på sex år lyfte elevresultaten till en ny nivå i Filipstad.
Lars Gustafsson. Kvalitetsvinnande rektor, prisbelönt chef och numera uppskattad föreläsare och förändringsagent.

 

Successful Schools Sverige
Väverigatan 1
29 154 Kristianstad
Sweden
-46 (0)10-516 40 90
info@successfulschools.se

 

Vår policy för behandling av personuppgifter

Kontakt

Pin It on Pinterest

Share This