Successful Schools Sverige

Tänk, ta efter och arbeta som framgångsrika skolor

VI TROR PÅ ATT DET GÅR!  Ett 10-tal kommuner har under perioden 2011-2017 förbättrat sina resultat steg för steg för steg trots att de har haft samma tuffa förutsättningar som många andra. Under samma period har många andra skolor och kommuner haft fallande kunskapsresultat. Vårterminen 2017 hade 240 kommuner lägre gymnasiebehörighet än året innan och 88 kommuner även om vi exkluderar nyinflyttade elever. Vi tillhör dem som tror på att det går att åstadkomma förbättringar – att det går att nå bättre elevresultat redan inom några år.

KUNSKAPSRESULTATEN. Sveriges elevers kunskapsresultat har försämrats under många år. I de internationella jämförelserna TIMMS och PISA 2016 har svenska elevers resultat nu förbättrats något. Vi hoppas att det verkligen är ett trendbrott.

SKOLANS RESULTATSTYRNING. Flera undersökningar under de senaste åren har pekat på att skolans styrning och systematiska kvalitetsarbete är stora utvecklingsområden för svenska skolor. I realiteten har resultatstyrningen ännu inte införts trots att
det är 20 år sedan vi fick en läroplan som är mål- och resultatstyrd.

FORSKNING OCH BEST PRACTICE. Vi har fördjupat oss i och fokuserar på den svenska och internationella forskning som finns kring framgångsrika skolor. Den pekar tydligt på att best practice för skolor som når goda resultat bland annat är struktur för att systematiskt förbättra undervisningen och resultaten.

UNDERVISNINGEN. Pudelns kärna för och syftet med både det systematiska förbättringsarbetet och resultatstyrningen är att undervisningen ska bli bättre och bättre och bättre. Alla lärare är värda att få konstruktiv feedback på sin undervisning. Alla elever och studenter som går i skolan och studerar är värda att ledas och inspireras av fantastiska lärare, inte senare utan NU.

FÖRETAGETS BAKGRUND. Företaget är startat av Mats Rosenkvist som grundade lärplattformen och företaget InfoMentor. Mats har passion och brinner sedan 1995 för skolutvecklingsfrågor. Han har sedan dess arbetat med skolutveckling och med IT-lösningar för skolan i både Sverige och internationellt. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår. Uppdragen har handlat om att tillsammans med skolchefen och alla rektorer i kommuner eller friskoleorganisationer förbättra strukturen för kvalitetsarbetet och resultatstyrningen.

HUR TÄNKER OCH ARBETAR framgångsrika skolor? Vi hjälper er att tänka, ta efter och arbeta som de som organiserar och systematiserar hela skolans verksamhet kring det som ska levereras: kunskapskraven.

Mats Rosenkvist
Grundare och passionerad skolutvecklare

MEDARBETARE OCH PARTNERS
Daniel Nilsson. Lärare med intressant bakgrund som fotbollscoach.
Howard Pitler. Lärare, rektor och fil dr i pedagogik från USA. Expert på lektionsobservationer.
Thore Aronsson. Lärare och rektor. Mycket uppskattad och extremt konkret föreläsare och utbildningsledare.
Tage Nordkvist. Lärare, rektor och skolchef som på sex år lyfte elevresultaten till en ny nivå i Filipstad.
Lars Gustafsson. Kvalitetsvinnande rektor, prisbelönt chef och numera uppskattad föreläsare och förändringsagent.
Sveriges Skolledarförbund. Sveriges viktigaste chefer.
InfoMentor. Lärplattform för er som vill fokusera på läroplan, resultat och att frigöra tid för lärarna.

Successful Schools Sverige
Väverigatan 1
29 154 Kristianstad
Sweden
-46 (0)10-516 40 90
info@successfulschools.se

 

Vår policy för behandling av personuppgifter

Kontakt

Successful Schools Sverige

Pin It on Pinterest

Share This