+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Friskolan Lust & Lära är en skola i Bollnäs med mer än hälften av kommunens högstadieelever. Det är skolan som bara har en enda regel – Respektera dig själv och din omgivning. Det är skolan som har ett extra ämne – Personlig utveckling – en timma per vecka för alla elever från årskurs 7-9.
Det är samtidigt skolan där man får leta efter eventuella streck på väggarna och där man tillsammans med eleverna når 100 procents gymnasiebehörighet nästan varje år sedan 2014.

Efter arbetet under 2021 kring Modellen från Successful Schools vill man nu fortsätta även under 2022. Man vill ta sitt kvalitetsarbete till nästa nivå.

På bilden ser du en väggalmanacka med Skolans rutiner konkretiserade för kunskapsuppdraget på Lust & Lära – skolans inre arbete samt olika ansvar för rektor och lärare – så här gör vi med fokus på undervisning, lärande och kunskapsutveckling. Dessutom har man under 2021 enats om skolans I Den finns nu som affisch och som en plan för att alla ska bli förtrogna med den.

Under 2022 fortsätter arbetet med fokus på både process- och organisationskvalitet:

  • Lärarnas rutiner
  • Plan för bättre och bättre undervisning
  • Lärrapport (resultat- och kvalitetsrapport med fokus på progression)
  • Kompetensmatris
  • Frigöra tid för fokus på lust och lära – tid för pedagogiskt ledarskap

”Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete.”

Henrik Hed, skolledare, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

Är även du intresserad av att ta din skolas kvalitetsarbete till nästa nivå under 2022?

Läs då gärna mer om Modellen här.

Läs mer om Friskolan Lust & Lära här.

 

God Jul och Gott Nytt År!

önskar Successful Schools

Ämnen
Skola Utbildning Undervisning, lärande

Pin It on Pinterest

Share This