+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Nyheter och blogg

Följ oss för allt om pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete i skolor och undervisning.

7 kommuners och 50 skolors kvalitetsarbete på köpet

7 kommuners och 50 skolors kvalitetsarbete på köpet

Pandemin har i det stora hela klingat av. Kraften och lusten för att återuppta förbättringsarbetet tycks vara på väg tillbaka på skolor och i kommuner. Till hjälp för det arbetet släpper vi nu Modellen 2.0 med ännu mera konkret och matnyttigt innehåll. Jämför, ta...

read more
Mer meningsfullt SKA-arbete nästa läsår – så här

Mer meningsfullt SKA-arbete nästa läsår – så här

Diagram: I 13 av 20 kommuner utvärderar vare sig kommunen eller rektorerna vad planerade åtgärder leder till.   Frukostwebbinarium den 28/6 Då går vi igenom hur många skolhuvudmäns och rektorers struktur i kvalitetsarbetet kan förbättras - för djupare analys och...

read more

Kurser och handledning för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Det du inte får med dig från rektorsutbildningen. Ta ert kvalitetsarbete och er...

read more
Modellen Akademi är här

Modellen Akademi är här

Kurser för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Åtta kursdelar som hjälper dig med den struktur, systematik och det tankesätt som ledande och framgångsrika skolorganisationer gör till...

read more
Handledning online kring Modellen

Handledning online kring Modellen

Under mars och april har Successful Schools Sverige fått nya uppdragsgivare. Skolor som vill ha handledning kring Modellen och arbetet för att lyfta sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning, bland annat Friskolan Lust & Lära i Bollnäs och...

read more
7 kommuners och 50 skolors kvalitetsarbete på köpet

7 kommuners och 50 skolors kvalitetsarbete på köpet

Pandemin har i det stora hela klingat av. Kraften och lusten för att återuppta förbättringsarbetet tycks vara på väg tillbaka på skolor och i kommuner. Till hjälp för det arbetet släpper vi nu Modellen 2.0 med ännu mera konkret och matnyttigt innehåll. Jämför, ta...

read more
Mer meningsfullt SKA-arbete nästa läsår – så här

Mer meningsfullt SKA-arbete nästa läsår – så här

Diagram: I 13 av 20 kommuner utvärderar vare sig kommunen eller rektorerna vad planerade åtgärder leder till.   Frukostwebbinarium den 28/6 Då går vi igenom hur många skolhuvudmäns och rektorers struktur i kvalitetsarbetet kan förbättras - för djupare analys och...

read more

Kurser och handledning för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Det du inte får med dig från rektorsutbildningen. Ta ert kvalitetsarbete och er...

read more
Modellen Akademi är här

Modellen Akademi är här

Kurser för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Åtta kursdelar som hjälper dig med den struktur, systematik och det tankesätt som ledande och framgångsrika skolorganisationer gör till...

read more
Handledning online kring Modellen

Handledning online kring Modellen

Under mars och april har Successful Schools Sverige fått nya uppdragsgivare. Skolor som vill ha handledning kring Modellen och arbetet för att lyfta sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning, bland annat Friskolan Lust & Lära i Bollnäs och...

read more

Pin It on Pinterest

Share This