Nyheter och blogg

Följ oss för allt om pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete i skolor och undervisning.

 
 
Mer meningsfullt SKA-arbete nästa läsår – så här

Mer meningsfullt SKA-arbete nästa läsår – så här

Diagram: I 13 av 20 kommuner utvärderar vare sig kommunen eller rektorerna vad planerade åtgärder leder till.   Frukostwebbinarium den 28/6 Då går vi igenom hur många skolhuvudmäns och rektorers struktur i kvalitetsarbetet kan förbättras - för djupare analys och...

read more
Olympicaförskolans fokus på kvalitet, undervisning och läroplan

Olympicaförskolans fokus på kvalitet, undervisning och läroplan

Olympicaförskolan med sina sex förskolor är den första fristående förskoleorganisationen som valt Modellen och vår handledning. Tillsammans lyfter vi nu deras kvalitetsarbete till nästa nivå. Fokus på läroplanen, verksamhetsbesök och förankring med alla rektorerna och...

read more
Så förankrar Östhammar sin nya struktur medan de håller på

Så förankrar Östhammar sin nya struktur medan de håller på

Östhammars kommun arbetar under två år tillsammans med oss på Successful Schools för att lyfta sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning. Målet är att det ska påverka alla lärare och elever i vardagen. En del av arbetet är att för alla...

read more

Kurser och handledning för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Det du inte får med dig från rektorsutbildningen. Ta ert kvalitetsarbete och er...

read more
Modellen Akademi är här

Modellen Akademi är här

Kurser för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Åtta kursdelar som hjälper dig med den struktur, systematik och det tankesätt som ledande och framgångsrika skolorganisationer gör till...

read more
Handledning online kring Modellen

Handledning online kring Modellen

Under mars och april har Successful Schools Sverige fått nya uppdragsgivare. Skolor som vill ha handledning kring Modellen och arbetet för att lyfta sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning, bland annat Friskolan Lust & Lära i Bollnäs och...

read more
Idag startar Östhammars alla skolor sitt arbete med Modellen

Idag startar Östhammars alla skolor sitt arbete med Modellen

Idag startar Östhammars kommun ett arbete som kommer att pågå under hela 2020 och 2021. Med Modellen som ledstång och Successful Schools Sverige som handledare ska man lyfta strukturen för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning utifrån forskning kring...

read more
De börjar läsåret med förankrat och snyggt kvalitetsarbete

De börjar läsåret med förankrat och snyggt kvalitetsarbete

I några kommuner, enskilda skolor samt friskolor börjar den här terminen med att man delar ut och på skolorna sätter upp snyggt material som beskriver det systematiska och gemensamma kvalitetsarbetet i undervisningsprocessen. Se länkar till två exempel längst ner. Det...

read more

Pin It on Pinterest

Share This