Nyheter och blogg

Följ oss för allt om pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete i skolor och undervisning.

 
 

Kurser och handledning för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Det du inte får med dig från rektorsutbildningen. Ta ert kvalitetsarbete och er resultatstyrning till nästa nivå. Åtta...

read more
Modellen Akademi är här

Modellen Akademi är här

Kurser för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Åtta kursdelar som hjälper dig med den struktur, systematik och det tankesätt som ledande och framgångsrika skolorganisationer gör till...

read more
Handledning online kring Modellen

Handledning online kring Modellen

Under mars och april har Successful Schools Sverige fått nya uppdragsgivare. Skolor som vill ha handledning kring Modellen och arbetet för att lyfta sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning, bland annat Friskolan Lust & Lära i Bollnäs och...

read more
Idag startar Östhammars alla skolor sitt arbete med Modellen

Idag startar Östhammars alla skolor sitt arbete med Modellen

Idag startar Östhammars kommun ett arbete som kommer att pågå under hela 2020 och 2021. Med Modellen som ledstång och Successful Schools Sverige som handledare ska man lyfta strukturen för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning utifrån forskning kring...

read more
De börjar läsåret med förankrat och snyggt kvalitetsarbete

De börjar läsåret med förankrat och snyggt kvalitetsarbete

I några kommuner, enskilda skolor samt friskolor börjar den här terminen med att man delar ut och på skolorna sätter upp snyggt material som beskriver det systematiska och gemensamma kvalitetsarbetet i undervisningsprocessen. Se länkar till två exempel längst ner. Det...

read more
Sommarlovsskola för rektorer

Sommarlovsskola för rektorer

Fokusera hela din verksamhet nästa läsår ännu mer på det som ska levereras Med den lärarbrist som nu råder blir nästa läsårs viktigaste fråga för många skolor och klassrum: pågår det inlärning här just nu? Du vill ha struktur för att genomföra skolans uppdrag både...

read more
Rektors resultat- och kvalitetsrapport 2.0

Rektors resultat- och kvalitetsrapport 2.0

En del av Fagersta kommuns systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning I Fagersta kommun har man under det senaste året arbetat med att utveckla sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning med stöd i Modellen. Nu inkluderar strukturen...

read more
Den mest outnyttjade möjligheten inför 2019 – Skicka vidare!

Den mest outnyttjade möjligheten inför 2019 – Skicka vidare!

Från BRAVOLessons blogg vecka 1 om bättre och bättre undervisning Hej! Så här i början av året vill vi peka på en fantastisk möjlighet. Det handlar om det som lärare älskar – att undervisa. Det sägs att antingen är man ”född till en bra lärare eller så är man det...

read more

Pin It on Pinterest

Share This