+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Nu stundar en välförtjänt julledighet för alla elever, lärare och rektorer. I samband med den – innan eller just efter – genomförs någon form av terminsutvärderingar på alla skolor. Det handlar om några av terminens viktigaste timmar. På många skolor innebär det att lärare genomför utvärderingen på ett par timmar under en förmiddag för att man ska. Med Modellens process för terminsutvärderingar utmanas lärarna positivt till att se och förstå orsakssamband kring sin egen undervisning.

Modellen innehåller rutiner för terminsutvärderingar. Med dem som grund hjälper vi under våra kurser er att planera terminsutvärderingar som blir en tankeprocess istället för något som snabbt görs på ett par timmar.
Alla lärare utmanas till att analysera sina elevresultat för att komma fram till förbättringar och åtgärder i sin egen undervisning den kommande terminen med fokus på det som ska levereras – lärande och kunskapskrav.

Det blir ännu bättre underlag för arbetslagets kollegiala samtal. Det blir roligare att utveckla och utvecklas in sin yrkesroll. Det blir samtidigt en rik källa för rektorer som har till uppgift att prioritera åtgärder för att utveckla både verksamheten, medarbetarna, undervisningen och elevresultaten. 

INBJUDAN TILL VÅRA KURSER VT 2020
KURSDATUM OCH ANMÄLAN

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi på Successful Schools Sverige

Pin It on Pinterest

Share This