+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Nu har Östhammars kommun kommit en bit på vägen. Man arbetar för att skapa, komma överens om och förankra en gemensam struktur för undervisningsprocessen och vardagen på alla kommunens skolor – så här tänker och gör vi. Man har valt att arbeta kring Modellen för att utveckla kvalitetsarbetet och resultatstyrningen utifrån forskning kring framgångsrika skolor. Alla rektorer, lärare, lärarförbunden, förvaltning och politik är involverade i arbetet över tid.

     – Vi startade i januari och trots samma utmaningar på grund av covid-19 som alla andra har vi med god planering, engagerad organisation och handledning från Successful Schools lyckats hålla kvar vårt fokus, berättar Cecilia Eriksson, Verksamhetschef för grundskolan i Östhammar.

Den här terminen arbetar de med:
– Vetenskaplig grund
– Skolans rutiner
– Utvecklad process för terminsutvärderingar
– Nyckeltal och mål för fokus på årskullar, progression och förädlingsvärden

Inom kort ska ett första utkast till Skolans rutiner gå ut på remiss till alla lärare.

Ladda ner deras att-göra-lista som används för löpande för interninformation till all skolpersonal.

Intresserad? Kontakta Successful Schools så får du mer information

Pin It on Pinterest

Share This