+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Sannolikt planerar du som är skolledare nu inför terminsutvärderingen i juni efter ett annorlunda läsår – och inför ett, som vi alla hoppas, mer normalt läsår 2020/2021.

Med några av de digitala mallarna till Modellen får du stöd för att genomföra en extremt resultatfokuserad terminsutvärdering och analys som leder till vassare åtgärder inför nästa läsår.
En terminsutvärdering med följande fördelar:

1. Varje lärare utmanas till en djupare analys.
2. En tankeprocess med högre kvalitet – istället för en aktivitet.
3. Bättre underlag för arbetslagets terminsutvärdering.
4. Bättre underlag för rektors kvalitetsredovisning.
5. Leder till vassare åtgärder nästa termin.

Mallarna för terminsutvärderingen är:
– en processbeskrivning
– en mall för lärarens individuella terminsutvärdering
– en mall för att efteråt utvärdera terminsutvärderingen

Beställ Modellen så får du dessa mallar och många fler som du kan använda för att utveckla er struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning. Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor.

Klicka här för att se videon

En lista över alla de digitala mallarna till Modellen

Beställ Modellen här

Pin It on Pinterest

Share This