+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Östhammars kommun arbetar under två år tillsammans med oss på Successful Schools för att lyfta sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning. Målet är att det ska påverka alla lärare och elever i vardagen.

En del av arbetet är att för alla kommunens skolor arbeta fram Skolans rutiner med Vad, Vem, När och HUR. Alla rektorer samt lärarrepresentanter från varje skola samt lärarförbunden genomför det här arbetet med handledning från oss. Dessutom blir alla lärare inblandade genom att materialet som arbetas fram går ut på remiss vid olika tillfällen.

Via den här länken kan du få inblick i Östhammars process – se interninformation till alla lärare efter en sådan remissomgång.

Pin It on Pinterest

Share This