+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Under mars och april har Successful Schools Sverige fått nya uppdragsgivare. Skolor som vill ha handledning kring Modellen och arbetet för att lyfta sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning, bland annat Friskolan Lust & Lära i Bollnäs och Järbo Friskola.

Formen för detta är delvis ny. Syftet är att den ska vara både tids- och kostnadseffektiv och anpassad för den situation vi är inne i nu med covid-19. Den innehåller handledning på distans i återkommande webbmöten med skolans ledningsgrupp samt en workshop på plats tillsammans med alla lärare – beroende på när och hur man vill genomföra det. Utifrån behov kan man sedan lägga till ytterligare handledning om så behövs.

Intresserad? Kontakta Successful Schools så får du mer information

Pin It on Pinterest

Share This