Sveriges skolkommuners måldokument

Titta på en specifik kommuns måldokument

[dokument_valj_kommun]

Titta på en specifik kommuns måldokument

Tydliga mål och struktur för resultatstyrning är ett par av karaktärsdragen för framgångsrika skolor.

Välj en kommun, titta hur andra kommuner har gjort. Ta intryck, dela och förbättra skolans styrning mot bättre resultat.

Goda exempel! Titta på måldokument med struktur för tydligt fokus på kunskapsuppdraget samt mål- och resultatstyrning: Kumla, Varberg och Landskrona. I vår rapport – se nedan – kan du läsa våra korta kommentarer till dessa exempel.

Analys av 270 kommuners måldokument

Successful Schools gjorde 2017 en text- och innehållsanalys av alla Sveriges kommunala skolhuvudmäns måldokument för grundskolan, du hittar en länk längst ner till sidan.

Syftet med analysen var att få input till hur man kan utveckla skolans styrning mot bättre resultat. Ladda hem rapporten nedan.

Vår analys visar bland annat

Begränsat fokus

Fokus ligger på tre ämnen och årskurs 9. Enbart 14 procent av kommunerna har mål i alla ämnen för de tidiga årskurserna. 50 procent har enbart mål för årskurs 9.

Följ årskullar

Endast en (1) skolhuvudman visar att de följer varje årskulls utveckling från årskurs 1 till 9. Istället jämför kommuner generellt årskurser, det vill säga man jämför årskullar med olika elever.

Otydliga och många mål

Enbart 18 procent av skolhuvudmännen har tydliga och tidsatta mål. Många kommuner har vad som kan uppfattas som otydliga mål som riskerar att inte vara relevanta, motiverande eller förpliktiga till något ansvar för att de nås. Det finns kommuner som har över femtio olika mål för grundskolan.

Här kan du ladda hem rapporten där vi analyserar måldokumenten

Pin It on Pinterest

Share This