+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Välkommen till en konkret konferens om den mest outnyttjade möjligheten för den svenska skolan att öka arbetsglädjen och förbättra elevresultaten – feedback till lärare.

Mats Strandler, rektor på Eklidens skola i Nacka, kommer att presentera skolans arbete under rubriken “Mikrobesök med makroeffekt”. Utifrån bland annat Marcus Samuelssons forskning kring ledarskap i klassrummet skapade skolledningen ett eget observationsschema för mikrobesök på lektioner. Med det som grund genomförde de under höstterminen en mängd lektionsbesök för att skaffa sig en generell bild av undervisningen som underlag för starten av ett kollegialt utvecklingsarbete tillsammans med alla lärare. Mats Strandler berättar mer om detta på konferensen den 26 april.

På konferensen är dessutom Marcus Samuelsson på plats och tar upp ledarskapet i klassrummet under rubriken “Lärandets ordning och reda – Ledarskapet i klassrummet.” Bekanta dig gärna med Marcus via den här videon

Under konferensen möter du lärare, skolledare och huvudmän som arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande och lektionsobservationer. Konferensen kommer även att ta upp erfarenheter från andra länder, praktiknära forskning och hur det nationella stödet för professionsutveckling i skolan kan utvecklas framöver. Under konferensen kommer både Lärarförbunden, Sveriges Skolledarförbund samt Sveriges Kommuner och Landsting att medverka, något vi är mycket glada över!

Anmäl er till konferensen här.

Pin It on Pinterest

Share This