+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

En undersökning med uppdrag från BravoLessons har gjorts av Novus för att ta reda på hur mycket feedback lärare får på sin undervisning. Undersökningen visar att endast 35 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan har haft besök i sitt klassrum någon gång de senaste två terminerna av rektor, förstalärare eller kollega.

I många fall leder inte heller besöken till att lärarna får någon organiserad feedback. Endast 11 procent av alla lärarna uppger att de får feedback på sin undervisning. Detta innebär en nästan outnyttjad möjlighet för att lyfta resultaten i Sveriges skolor!

Läs mer kring ämnet här;

Pin It on Pinterest

Share This