+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

 

 

Ladda ner vår analys som går under ytan på fyra odiskutabelt viktiga delar av skolans kvalitetsarbete och resultatstyrning

Analys 2020 image

100 miljoner lektioner genomförs i Sverige varje läsår, men skolans kvalitetsarbete leder systematiskt till att
eleverna går miste om bättre undervisning. Vår analys av 20 kommuners och 56 rektorers kvalitetsarbete visar att:

 

Undervisningens kvalitet är inte i fokus

47 av de 56 skolornas kvalitetsarbete omfattar INTE att man observerar undervisningens kvalitet och vad den leder till.

Ingen följer progressionen

Ingen av kommunerna eller rektorerna följer löpande progressionen av elevernas kunskapsresultat på klass- och årskullsnivå från år 1 – 9.

Man utvärderar inte vad åtgärder leder till

I 13 av de 20 kommunerna utvärderar rektorerna inte vad de förbättringsåtgärder de beslutat om har för effekt.

Analyserna innehåller lite analys

21 av 56 rektorers analys kring kunskapsuppdraget omfattar 0 – 5 orsakssamband eller slutsatser.

Möjligheterna är stora till avgörande förbättringar redan på kort sikt!

Rapporten innehåller goda exempel

Rapporten omfattar även goda exempel med beskrivningar, kommentarer och detaljer. Man kan direkt förstå hur man kan tänka och göra för att utveckla dessa fyra områden.

Analysen går under ytan på fyra odiskutabelt viktiga delar av skolans systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning. Den visar på stora skillnader mellan hur arbetet genomförs jämfört med uppdraget i styrdokumenten samt jämfört med best practice – utifrån forskning kring systematiskt kvalitetsarbete, resultatstyrning och karaktärsdragen för framgångsrika skolor. Det kan även beskrivas som att det är stora skillnader mellan hur arbetet genomförs jämfört med vad som är rimligt, logiskt, likvärdigt och möjligt.
Syftet med rapporten är att bidra med nya insikter kring skolans systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning.

Boka utbildning här

Läs om vår handledning och våra workshops här.

Hantering av dina personuppgifter

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Pin It on Pinterest

Share This