Det du inte får med dig från rektorsutbildningen

 

Modellen Akademi är här!

Kurser för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän som vill nå längre än vad vår generella skolkultur leder till idag. Åtta kursdelar som hjälper dig med den struktur, systematik och det tankesätt som ledande och framgångsrika skolorganisationer gör till en del av sin kultur. Det du inte får med dig från rektorsutbildningen. Ta ert kvalitetsarbete och er resultatstyrning till nästa nivå.

Läs nedan om innehållet som handlar om åtta avgörande förbättringar för skolans verkliga utmaningar – för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen och kunskapsuppdraget. Ett forskningsbaserat kvalitetsarbete som gör skillnad för elevernas resultat.

Kurserna handlar om det som du inte får med dig från rektorsutbildningen. En majoritet av landets kommuner och skolor har ännu inte gjort detta till en del av sitt kvalitetsarbete och sin vardag. Fler och fler håller på att göra det nu.

Nu börjar vi!

"Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket"

Allt är baserat på vetenskaplig grund
Kurserna handlar om det forskning har visat är viktiga delar i det systematiska kvalitetsarbetet som gör att skolor gör skillnad – framgångsrika skolor. Det behövs inga nulägesanalyser för att komma fram till att detta är viktigt. Det är heller inget “nytt” utan det handlar om kända områden för kvalitetsarbetet och att genomföra skolans uppdrag som det förväntas utifrån styrdokumenten och Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Det ger skolchefer och rektorer möjlighet till distribuerat ledarskap för en samarbetsbetonad kultur där alla i organisationen tar ansvar på sin nivå. 1

Tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket
Allt baseras på innehållet i handboken Modellen. Successful Schools har delat upp sina utbildningar och handledning kring Modellen i åtta delkurser och erbjuder dem både online och live.

Det handlar både om ett mindset och om arbetssätt i undervisningsprocessen. Det handlar om att tänka som om Skolverket hade varit Luftsfartverket – för att säkerställa kvaliteten i processerna för lärande!
Inom flyget – luftfarten – använder man rutiner och certifieringar för att säkerställa att det ska gå som det är tänkt. Dessutom har man en kultur kring att säkerställa genom checklistor. Både luftfart och skola handlar om människor och liv.

Är det extremt eller rimligt?
Eftersom detta inte är en del av skolvardagen på många skolor blir frågan som kurserna landar i: Är det utifrån uppdraget, och ansvaret för elevernas utveckling, extremt eller rimligt att tänka och göra så här?

Exempelvis att rektor har organiserat arbetet med att utveckla undervisningen genom bland annat lektionsobservationer och respons till lärare på vetenskaplig grund så att rektor vet vilken undervisningskvalitet och vilket ledarskap för studiero som levereras i varje klassrum på skolan. Är det extremt eller är det rimligt? Svara ja på den frågan och titta med trygghet dina lärare och elever i ögonen när de kommer till din skola varje skoldag. 1

Kurser och/eller handledning
Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor! Vi hjälper dig. Till varje kurs kan man boka handledning/coachning via webbmöten efter kursen. Vi erbjuder också handledning för skolor och kommuner för att lyfta hela strukturen kring systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen med Modellen som ledstång under 2 år. Läs mer här

1) Bland annat:
Höög och Johansson. 2014. Framgångsrika skolor – mer om struktur, kultur, ledarskap. Lund: Studentlitteratur AB.
Jarl, Blossing och Andersson. 2017. Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur.
Samuelsson, Marcus. 2017. Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassrummet. Stockholm, Natur & Kultur.
Rosenkvist, Mats. 2017. Tre ämnen och årskurs 9 – ska “öka” eller “ständigt förbättras – analys av 270 kommuners måldokument för skolan. “Kristianstad, Successful Schools Sverige.  

Modellen Akademi del 1 – 8

Kurserna för rektorer, skolchefer, skolförvaltningar och huvudmän.

Del 1 – Din skola på vetenskaplig grund – så här! Vi hjälper dig.
Så här får du en konkret vetenskaplig grund på plats så att den genomsyrar er verksamhet som det är tänkt enligt Skollagen. Läs mer.

Del 2 – Resultatstyrning med skolans förädlingsvärden
Fokus på progression i kunskapsuppdraget i alla årskurser och skolformer – istället för att jämföra elevresultat från olika årskullar. Läs mer.

Del 3 – Rutiner för kultur kring Vad, Vem, När och HUR!
Kvalitet i processerna för att genomföra uppdraget – ”Så här gör vi på vår skola!” istället för ”Vad vi gör på vår skola!”. Läs mer.

Del 4 – Fokusera på undervisningens kvalitet – observera och utveckla det som gör skillnad
Systematiskt – så att skolchef och rektorer vet vilken kvalitet som levereras i varje klassrum med fokus på det som gör skillnad utifrån evidens.
Kollegialt – så att lärare tillsammans utvecklas och utvecklar undervisning, ledarskap, studiero och lärande i ämnet. Läs mer.

Del 5 – Analysarbete – orsakssamband – vassare åtgärder
Så analyserar både lärare och rektorer med fokus på orsakssamband och åtgärder som gör skillnad för elevernas resultat. Läs mer.

Del 6 – Mer meningsfull rapportering och planering för skolan
Skolhuvudmäns och rektorers rapportering och planering med systematik, djupare analys och fokus på progression och förädlingsvärden. Läs mer.

Del 7 – Pedagogiskt ledarskap som säkerställer kvaliteten i processerna
Skolledare! Tänk ”säkerställa” – tänk som om Skolverket hade varit Luftfartsverket! Läs mer.

Del 8 – Frigör tid för pedagogiskt ledarskap – så här! Vi hjälper dig.
Så här frigör du tid så att du som rektor/era rektorer kan prioritera det som gör skillnad. Läs mer.

Om kurserna – online eller live på plats hos er

  • Effektiva kurser (2-4 timmar) med möjlighet till handledning efteråt.
  • Kurserna handlar konkret om hur man tänker och gör.
  • Under alla kurserna får du mallar och exempel från Modellen och/eller andra skolor samt kommuner.
  • Det gör att du/ni omedelbart efter kursen kan ta efter, skapa eget, utveckla, förankra och sätta igång

 

 

Modellen för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen är en medlemsförmån inom både Sveriges Skolledarförbund och Friskolornas riksförbund.

”Jag tycker att alla rektorer borde få den utbildning vi fick av er som ett komplement till rektorsutbildningen.”

Thomas Schröder, rektor som nyss avslutat rektorsutbildningen, Olympenskolan, Stockholm

 

”Modellen är det bästa som har hänt grundskolorna i Fagersta under de senaste åren.

Kickie Svensson, Skolchef, Fagersta kommun

 

”Väldigt positivt intryck! Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utbildningen motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”

Henrik Hed, skolledare, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

”Undervisningen har kvalitetssäkrats. Strukturen i arbetet hjälper mig att hålla fokus på vad jag gjort, resultat och vad som ska göras. En viktig del i arbetet är att vi fortsätter att hålla fokus på den struktur vi byggt upp och därmed också säga nej till annat.”

En klasslärare i Fagersta kommun

”Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har tydligare fokus på resultaten.”

Matz Nilsson ordförande i Sveriges Skolledarförbund

Ladda ner vår affisch och analysera era utvecklingsområden

Kursledare – Mats Rosenkvist
Mats har under se senaste tio åren haft många långa uppdrag i skolor, kommuner och friskoleorganisationer. Han har 25 års erfarenhet av skolan – av att tolka läroplaner, systematiskt kvalitetsarbete, resultatstyrning och EdTech både i Sverige och i andra länder. Grundare av Successful Schools och skapare av BRAVOLesson. Uppskattad föreläsare och handledare.

 

Anmälan till våra onlinekurser

Fyll i dina uppgifter, välj del/delar/datum och klicka Anmäl längst ner.
* obligatoriska uppgifter.

För kurser på plats hos er – klicka i första rutan.
Fler kursdatum släpps senare.

Utbildning Form

Anmälan webbinarier (anmälan senast dagen innan) *

Vllken/vilka skolformer representerar du? *

Behandling av personuppgifter

3 + 14 =

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

Pin It on Pinterest

Share This