Tidningen The Economist hade i juni 2016 ett temanummer om läraryrket i nutid och framtid och med ett internationellt perspektiv. Av någon anledning har tidningens artiklar gått under den svenska skoldebattens radar. Tidningen tar bland annat upp myten om att du föds till en bra lärare och fakta, erfarenheter och data från olika skolor runt om i världen.

Myten om att du föds till en bra lärare

Till att börja med så avlivar artikeln i The Economist den myt som har gällt allmänt inom hela västvärlden, det vill säga att du föds till att bli en bra lärare. Att antingen så har du det eller så har du det inte. Förvisso kan du ha goda eller mindre goda anlag precis som med allting annat i livet., vi är alla olika. Men en riktigt bra lärare har utbildning i botten som kompletteras med träning, erfarenheter och feedback, mer träning, mer erfarenheter och mer feedback. Lärarens metoder och arbetssätt kan förfinas och förbättras. Hur du undervisar bättre, till och med mycket bättre, kan alla lärare träna på och lära sig.

Det finns idag skolor, skolorganisationer och skolmyndigheter som använder statistik och erfarenheter från till exempel kognitiv beteendevetenskap, från sjukvården och från coaching inom elitidrottens värld för att kunna erbjuda bättre lärare. Man öppnar upp klassrumsdörren med inställningen att läraryrket och undervisning inte är en gåva utan ett otroligt komplext och vackert hantverk som du tillsammans med feedback kan utföra bättre och bättre.

Artikeln tar också upp fakta, erfarenheter och data från olika skolor och undersökningar från världens olika hörn. En av dessa är skillnaden i hur mycket mer kunskap högpresterande lärare levererar jämfört med lågpresterande under en och samma termin (Hanushek, 2011).

Artiklarna kan hjälpa dig i din undervisning

Det finns all anledning att läsa dessa artiklar från The Economist oavsett om du är lärare, rektor, förvaltningschef, skolpolitiker, förälder eller elev. I de två artiklarna hittar du alla perspektiv för att lyfta både skoldebatt, skolutveckling och undervisning i Sverige. Forskningen kring framgångsrika skolor visar bland annat att rektorer som knyter ihop resultaten med vad som faktiskt händer i klassrummen når goda elevresultat. Systematik kring lektionsobservationer och kollegialt lärande är en av delarna i Modellen från oss på Successfuls Schools.

Pin It on Pinterest

Share This