+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Anmälan till kurser på temat

Ta din skolas kvalitetsarbete och resultatstyrning till nästa nivå med hjälp av Modellen

Kursdatum VT 2020
Vi hoppas att något datum passar dig! Se nedan.
Varmt välkommen!

Mer information om kursen och priser hittar du i inbjudan – klicka här.

”Jag tycker att alla borde få den utbildning vi fick av er som ett komplement till rektorsutbildningen.”
Thomas Schröder, rektor som nu håller på att avsluta rektorsutbildningen, Olympenskolan Stockholm

”Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har nu tydligare fokus på resultaten.”
Matz Nilsson ordförande i Sveriges Skolledarförbund

 

Ange adressuppgifter

* obligatoriska uppgifter

Utbildning Form

Anmälan till kursdatum (anmälnings senast datum) *

Skolformer *

Behandling av personuppgifter

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

Pin It on Pinterest

Share This