+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Vår policy för behandling av personuppgifter

Successful Schools Sweden AB/BRAVOLesson värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Successful Schools Sweden/BRAVOLesson sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Successful Schools Sweden AB/BRAVOLesson avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarier, sociala medier, bloggprenumeration och liknande instanser.

 

Syftet med insamling av personuppgifter

Kontaktuppgifter, bilder, namn och IP-adress är personuppgifter som kan härleda till dig som person. Vi på Successful Schools Sweden/BRAVOLesson behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar eller för hålla kontakt med dig som kund.

Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss emedan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. Datalagring sker därmed både lokalt hos oss samt i lagringsenheter hos leverantörer.  Därmed kan vissa persondata lagras innanför och utanför Sverige och EU:s gränser. I dessa fall är vår leverantör vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

 

Laglig grund

Successful Schools Sweden/BRAVOLesson behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

 

Ditt godkännande

Genom att registrera personuppgifter på hemsidan samtycker du till att Successful Schools Sweden/BRAVOLesson, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för service eller liknande, för att informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos Successful Schools Sweden samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt.

Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. Successful Schools Sweden/BRAVOLesson äger rätten att dokumentera din kommunikation med oss.

Du har rätt att från Successful Schools Sweden/BRAVOLesson få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Successful Schools Sweden/BRAVOLesson, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@successfulschools.se eller genom att avregistrera dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Successful Schools Sweden/BRAVOLesson att vidta rättelseåtgärder.

 

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

 

Frågor och krav på behandling av personuppgifter

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

 

Successful Schools Sweden AB
Väverigatan 1, 291 54 Kristianstad.
Successful Schools Sweden AB

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This