Den här terminen sätter ytterligare fyra kommuner igång för att med Successful Schools handledning kring Modellen på ett mycket konkret sätt lyfta och förbättra huvudmannens och varje skolas struktur för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning.

Det är fyra kommuner som precis som många andra har stora utmaningar med att förbättra elevresultaten. Med Modellen kommer de att göra mer “lika” och organisera hela verksamheten ännu mer kring det som ska levereras: kunskapskraven. 

I Fagersta, Lessebo, Ludvika och Örkelljunga kommer fokus att ligga på bättre undervisning som en naturlig del av skolvardagen.

Skolpolitiker, förvaltning, alla rektorer och representanter för lärarna jobbar tillsammans med att i olika steg “producera” och förankra “tänket” kring en förbättrad och tydlig struktur hela vägen från klassrummet till nämnden.

 

Läs mer om Modellen här.

 

“Samarbetet med Successful Schools hjälper oss i Ludvika att hålla fokus på skolans huvuduppdrag – undervisningen i klassrummet och elevernas kunskapsutveckling.

Skolledarna i Ludvika får med Modellen stöd i arbetet med att förtydliga gemensamma utgångspunkter, finna former för att utöva det pedagogiska ledarskapet samt ta fram rutiner för resultatstyrning. Det är ett positivt och konstruktivt arbete med fokus på verksamhetsutveckling ur såväl individ-, grupp- och organisationsperspektiv”.

Jonas Fors, Verksamhetschef Skola, Ludvika kommun

“Vi har inlett vårt samarbete med Successful Schools för att vi med hjälp av Modellen vill säkerställa att vi har fullt fokus på att underlätta och stödja alla elever i sitt lärande. Det är vi skyldiga våra elever.”

Ingela Ström, Utbildningschef, Örkelljunga kommun

Pin It on Pinterest

Share This