+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Många kommuner och skolor arbetar nu med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i skolor. Här får du mer information om projektbeskrivningen för hur fler och fler enskilda skolor och hela kommuner väljer att arbeta för att lyfta strukturen för styrningen av skolan, däribland Fagersta och Ludvika kommun. Tillvägagångssättet bygger på Modellen, som är ett mycket konkret verktyg baserat på forskningen kring framgångsrika skolor. Bakom Modellen står vi på Successful Schools.

5 fördelar med detta tillvägagångssätt:

  • Handledning för att konkret lyfta och tillsammans “producera” dokumenten i en förbättrad struktur.
  • Omfattar både det systematiska förbättringsarbetet OCH resultatstyrningen – hela skolans verksamhet organiseras kring det som ska levereras: kunskapskraven i alla ämnen.
  • Handlar både om vem som ska göra vad, när och HUR för bättre kvalitet i processerna – påverkar skolans vardag på riktigt.
  • Fokus på bättre undervisning – kärnan i det systematiska förbättringsarbetet.
  • Knyter ihop resultatstyrningen med rätt nyckeltal genom hela styrkedjan – pedagogerna, de pedagogiska ledarna och huvudmannen.

Kommentarer från användare av Modellen

“Vi har inspirerats av framgångsrika skolor. Modellen har ett konkret arbetssätt med fokus på kunskapsmålen och har med hela styrkedjan från politiker till den enskilde läraren”.
Kickie Svensson, Skolchef, Fagersta kommun

Pin It on Pinterest

Share This