+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

Fullt fokus på det som ska levereras

Modellen är en handbok och digitala mallar för alla passionerade och engagerade skolutvecklare. För skolledare, skolchefer, utvecklingsledare och kvalitetsansvariga som vill utveckla elevresultaten – som har bestämt sig för att förankra och säkerställa att verksamheten har ännu tydligare fokus på det som ska levereras: undervisningen, inlärningen och kursplanerna. Systematiskt kvalitetsarbete där alla medarbetare är delaktiga och har höga förväntningar på eleverna – “så här gör vi på vår skola/våra skolor”. Allt bygger på forskning kring framgångsrika skolor.

Modellen är en medlemsförmån inom Sveriges Skolledarförbund och bas för Friskolornas Riksförbunds utbildning

Tänk

Handboken om Modellen bygger på forskning kring framgångsrika skolor med goda resultat. Den handlar om deras ”tänk” för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen.

Ta efter

Med handboken följer digitala mallar med konkreta genomarbetade exempel från verkligheten. Ta efter strukturen för framgångsrika skolor och hur man samtidigt genomför skolans uppdrag. Redigera, förändra och skapa eget.

Förbättra

Lyft er egen nuvarande struktur och börja där framgångsrika skolor redan är. Styr och förbättra undervisningsprocessen systematiskt mot ännu bättre resultat tillsammans med alla medarbetare på din skola eller i er kommun. 

Handbok, mallar, utbildning eller handledning.
Välj det som passar er.

Konkret, systematiskt, snyggt och förankrat kvalitetsarbete.

Exempel – detta skapar kunder och uppdragsgivare utifrån Modellen.
Förstora – klicka på bilderna

Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiska kvalitetsarbete och har tydligare fokus på resultaten. 

Matz Nilsson

Ordförande, Sverige Skolledarförbund

Detta är ju sådant som vi bara ska ha på plats enligt Skollagen. Det ska vara tydligt och lika för alla. Jag är stolt över det som vi nu har på plats. Det ger både mig och kollegorna en trygghet.

Anders Westerlund

Tidigare rektor på, Petersvenskolan/Pyssligen i Landskrona

Modellen

Handbok, mallar, utbildning och handledning

BÖRJA MED MODELLEN

Handbok och mallar

1-5 exemplar
>5 offert

3 900 kr

exkl moms.

Handboken med mallar för en komplett struktur för att styra skolan på skol- och kommunnivå. Enbart handboken kostar 395 kr. Ange ditt medlemsnummer i Skolledarförbundet.

KICKSTART

Workshop och introduktion

Upp till 50 personer
>50 personer offert

19 500 kr

exkl moms, resa och logi.

Halvdag – 4 timmar. Låter er komma igång med en konkret diskussion om er befintliga struktur jämfört med best practice och forskningen kring framgångsrika skolor.
För rektorer, förvaltning och huvudman/skolpolitiker.

SÅ ATT DET HÄNDER
PÅ RIKTIGT

Handledning för best practice

Flera tillfällen över en eller flera terminer

Offert

Anpassas utifrån era behov

Handledning för er ledningsgrupp (skola) eller förvaltning och rektorsgrupp (kommun) under ett helt läsår då ni tillsammans producerar en ny förbättrad struktur.

DRIV PROCESSEN
PÅ EGEN HAND

Certifiera
handledare

Upprepade tillfällen över ett låsår eller en termin

Offert

Anpassas utifrån era behov

Certifiera Modellen-handledare som ska driva processen internt hos er och bär den vidare i er organisation.

Frågor om Modellen? Hör av dig!

Modellen – Vid våra kursutvärderingar får vi i genomsnitt de här omdömena

%

Innehåll

%

Framförande

%

Vardagsnytta

%

Helhetsintryck

*Omräknat från utvärderingssystem med maxvärde 5,0. Där Modellen erhåll betyg mellan 4,7 och 4,8. 

SENASTE NYTT FRÅN SUCCESSFULSCHOOLS

Ja, jag vill vara med på sändlistan så att jag får info om framgångsrik skola!

Tack för ditt intresse och för att du vill vara med på vår sändlista!

Pin It on Pinterest

Share This