Det här är Modellen

 

Modellen för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen

Modellen hjälper er att nå längre än vad den generella skolkulturen leder till idag. Skapa struktur, hög likvärdig kvalitet i processerna och en kultur som säkerställer fokus kring det som ska levereras i kunskapsuppdraget: undervisning, studiero, lärande och måluppfyllelse.

Handbok med mallar, workshops eller handledning under två läsår.
Välj det som passar er.

Modellen är en medlemsförmån inom Sveriges Skolledarförbund och Friskolornas riksförbund

Modellen är det bästa som har hänt grundskolorna i Fagersta under de senaste åren.
Kickie Svensson

Skolchef, Fagersta kommun

Tänk

Handboken om Modellen bygger på forskning kring framgångsrika skolor med goda resultat. Den handlar om deras ”tänk” för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning i undervisningsprocessen.

Ta efter

Med handboken följer digitala mallar med konkreta genomarbetade exempel från verkligheten. Ta efter strukturen för framgångsrika skolor och hur man samtidigt genomför skolans uppdrag. Redigera, förändra och skapa eget.

Förbättra

Lyft er egen nuvarande struktur och börja där framgångsrika skolor redan är. Styr och förbättra undervisningsprocessen systematiskt mot ännu bättre resultat tillsammans med alla medarbetare på din skola eller i er kommun.

Jag tycker att alla rektorer borde få den utbildning vi fick av er som ett komplement till rektorsutbildningen.
Thomas Schröder

Rektor, Olympenskolan

Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiska kvalitetsarbete och har tydligare fokus på resultaten.
Matz Nilsson

Ordförande, Sverige Skolledarförbund

UTVECKLA PÅ EGEN HAND

Modellen

Handbok, digitala mallar och processbeskrivningar

3.900 kr
Konkret och rikt material
Handboken med mallar för en komplett struktur för att styra skolan på skol- och kommunnivå. Ange ditt medlemsnummer i Skolledarförbundet eller Friskolornas riksförbund.

BOKA NÅGON AV VÅRA WORKSHOPS

Modellen Akademi

Det du inte får med dig från rektorsutbildningen

Från 4.650 kr

Online eller på plats hos er

Vi erbjuder våra workshops online eller på plats hos er för er skola eller er kommuns rektorsgrupp. Handboken och digitala mallar samt processbeskrivning ingår alltid i priset. (Värde: 1.295 kr).

SÄKERSTÄLL ATT DET HÄNDER

Modellen Handledning

Ni gör det tillsammans med vårt stöd

Offert
Anpassas utifrån era behov

Handledning för er ledningsgrupp (skola) eller rektorsgrupp (kommun / friskoleorg.) under minst två läsår. Då får ni stöd för att producera, förankra och börja införa en ny förbättrad struktur och kultur.

Två exempel – detta skapar kommuner och skolor utifrån mallarna

Konkret, systematiskt och förankrat kvalitetsarbete.
Förstora – klicka på bilderna

Frågor om Modellen? Hör gärna av dig!

6 + 1 =

Modellen – Vid våra kursutvärderingar får vi oftast de här omdömena

%

Innehåll

%

Framförande

%

Vardagsnytta

%

Helhetsintryck

*Omräknat från utvärderingssystem med maxvärde 5,0. Där Modellen erhåll betyg mellan 4,7 och 4,8. 

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Tänk, ta efter och förbättra som framgångsrika skolor

Pin It on Pinterest

Share This