+46 (0)10-516 40 90 info@successfulschools.se

MODELLEN

Tänk, ta efter och arbeta som framgångsrika skolor. Modellen är en handbok för rektorer, skolchefer, utvecklingsledare och kvalitetsansvariga, det vill säga alla passionerade och engagerade skolutvecklare som verkligen vill utveckla undervisningen och förbättra elevers resultat.

Modellen ger praktisk handledning till att skapa en struktur för bättre elevresultat. Handbok, mallar, utbildning, handledning eller utbilda egna handledare – välj det som passar er.

Tänk

Handboken om Modellen bygger på forskning kring framgångsrika skolor med goda resultat. Den handlar om deras ”tänk” för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.

Ta efter

Med handboken följer digitala mallar med ett (1) konkret genomarbetat exempel på strukturen för framgångsrika skolor och hur man samtidigt följer skolans uppdrag. Redigera, förändra och skapa eget.

Förbättra

Lyft er egen nuvarande struktur och börja där framgångsrika skolor redan är. Styr verksamheten på din skola eller i er kommun mot ännu bättre resultat. Gör som hundratals rektorer och många kommuner redan har gjort – inspireras av strukturen i Modellen

Bläddra i 20 sidor av handboken om Modellen

Modellen är en praktisk, inspirerande handbok för alla som vill lyfta strukturen för skolans styrning och elevernas resultat. Gör som 100-tals rektorer, skolchefer, kvalitetschefer redan har gjort – skaffa dig ett eget exemplar.

Modellen är tydlig och klar. Den hjälper oss i arbetet med att skapa en röd tråd i vårt systematiska kvalitetsarbete, en tät styrkekedja på alla nivåer. Visuellt skapar den förståelse och ger en ryggrad för det systematiska kvalitetsarbetet för både lärare, rektorer och huvudman.

Anna Falk

Skol- och förvaltningschef, Munkfors kommun

Förbättra er struktur för skolans styrning steg för steg

Samma fokus genom hela styrkedjan.
Systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning hela vägen från klassrum till rektor och till nämnden/styrelsen.

Steg 1 – Vetenskaplig grund

Evidensbaserad verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Steg 2 – Läroplanen

Läroplanen är grunden för skolans kärnprocess – det skolan ska leverera. Säkerställ att varje lärare behärskar läroplanen.

Steg 3 – Nyckeltal & mål

Skapa nyckeltal med fokus på progresssion hela vägen till åk 1-9. Sätt tydliga mål.

Steg 4 – Skolans rutiner

Vem ska göra vad? När och HUR för att vi ska nå målen?

Steg 5 – Lärarnas rutiner

Så här gör vi på vår skola. Kännetecken för hur lärarna utför sitt arbete i undervisningsprocessen.

Steg 6 – Lektionsobservationer

Pedagogiskt och didaktiskt ledarskap samt kollegialt lärande för bättre och bättre undervisning.

Steg 7 – Kvalitetsrapport

Rektorns årliga rapport med nyckeltal för fokus på progression, bättre undervisning och resultat.

Steg 8 – Verksamhetsplan

Fokus op progression och varje årskulls bästa resa med goda resultat VT åk 9.

Detta är ju sådant som vi bara ska ha på plats enligt Skollagen. Det ska vara tydligt och lika för alla. Jag är stolt över det som vi nu har på plats. Det ger både mig och kollegorna en trygghet.

Anders Westerlund

Rektor, Petersvenskolan/pyssligen i Landskrona

Modellen

Handbok, mallar, utbildning och handledning

BÖRJA MED MODELLEN

Handbok och mallar

1-5 exemplar
>5 offert

3 900 kr

exkl moms.

Handboken med mallar för en komplett struktur för att styra skolan på skol- och kommunnivå.

SNABBSTART

Workshop och introduktion

Upp till 50 personer
>50 personer offert

19 500 kr

exkl moms, resa och logi.

Halvdag – 4 timmar. Låter er komma igång med en konkret diskussion om er befintliga struktur jämfört med best practice och forskningen kring framgångsrika skolor.
För rektorer, förvaltning och huvudman/skolpolitiker.

SÅ ATT DET HÄNDER
PÅ RIKTIGT

Handledning för best practice

Flera tillfällen över en eller flera terminer

Offert

Anpassas utifrån diskussion och behov

Handledning för er ledningsgrupp (skola) eller förvaltning och rektorsgrupp (kommun) under ett helt läsår då ni tillsammans producerar en ny förbättrad struktur.

DRIV PROCESSEN
PÅ EGEN HAND

Certifiera
handledare

Upprepade tillfällen över ett låsår eller en termin

Offert

Anpassas utifrån önskemål och behov

Certifiera Modellen-handledare som ska driva processen internt hos er och bär den vidare i er organisation.

Frågor om Modellen? Hör av dig!

Modellen – Vid våra kursutvärderingar får vi i genomsnitt de här omdömena

%

Innehåll

%

Framförande

%

Vardagsnytta

%

Helhetsintryck

*Omräknat från utvärderingssystem med maxvärde 5,0. Där Modellen erhåll betyg mellan 4,7 och 4,8. 

Några av de många skolor och kommuner som valt Modellen

Pin It on Pinterest

Share This