Tanken med resultatstyrningen i skolan är att ni ska kunna följa förbättringarna som ni skapar för varje årskull – det andra kallar progression och Skolkommissionen benämner value-added-mått.

I samband med skolstart i augusti förra året släppte vi rapporten till en analys av 270 skolkommuners måldokument i en artikel på DN Debatt.

Analysen visade att resultatstyrningen ännu inte har genomförts i grundskolan. Nästan alla kommuner jämför elever i olika årskullar istället för att följa eleverna i en och samma årskull hela vägen årskurs 1 – 9. Med andra ord jämför man till exempel eleverna i årskurs 6 det här läsåret med de som gick i årskurs 6 förra läsåret.

Vår rapport har blivit en tankeväckare för många rektorer och kommuner som kommenterat rapporten med “just det” eller “aha”. 

I handboken Modellen och i de tillhörande mallarna finns hela ”tänket” kring resultatstyrning med nyckeltal från år 1 – 9 beskrivet och exemplifierat med olika tabeller samt uppställningar. Det är en del av strukturen för det systematiska förbättringsarbetet som påverkar skolans vardag och har fokus på bättre och bättre undervisning.

Den här terminen börjar ytterligare fyra kommuner – Fagersta, Lessebo, Ludvika och Örkelljunga – att arbeta tillsammans med oss kring Modellen för att under tre terminer lyfta sin struktur för styrningen av skolan.

Är detta något ni har på agendan nu? Behöver ni inspiration och hjälp? Då kan ni:
1. Beställa Modellen och använda den som stöd i ert arbete med att förbättra styrningen av skolan. Det har 100-tals andra skolor och kommuner redan gjort sedan Modellen lanserades 2014.
2. Kontakta oss för att diskutera utbildning eller handledning kring systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning. Ring 010-516 40 90

Läs mer om och beställ Modellen här

“Samarbetet med Successful Schools hjälper oss i Ludvika att hålla fokus på skolans huvuduppdrag – undervisningen i klassrummet och elevernas kunskapsutveckling.
Skolledarna i Ludvika får med Modellen stöd i arbetet med att förtydliga gemensamma utgångspunkter, finna former för att utöva det pedagogiska ledarskapet samt ta fram rutiner för resultatstyrning. Det är ett positivt och konstruktivt arbete med fokus på verksamhetsutveckling ur såväl individ-, grupp- som organisationsperspektiv”.

Jonas Fors, Verksamhetschef Skola, Ludvika kommun

Pin It on Pinterest

Share This