Modellen är en extremt konkret modell för skolutveckling som skiljer sig från andra bland annat på det sätt att den INTE börjar med en nulägesanalys. Det beror på att Modellen bygger på andra nulägesanalyser – den forskning, de rapporter och våra egna mångåriga erfarenheter som visar att bland annat följande är generella utvecklingsområden kring undervisningsprocessen för många skolor i Sverige: 

  • Vetenskaplig grund
  • Pedagogisk planering
  • Undervisningens kvalitet
  • Formativ bedömning
  • Analys av elevresultat
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Resultatstyrning
  • Nyckeltal och mål
  • Förädlingsvärden

Ta ert kvalitetsarbete och resultatstyrning till nästa nivå
Om du känner att detta är utvecklingsområden även på din skola/era skolor – då är våra kurser kring Modellen för dig!
Kurserna innebär att man inventerar sin skolas systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning medan man utvecklar och förankrar en ännu bättre struktur.  Det handlar om processkvalitet och detaljer kring HUR uppdraget genomförs med fokus på det som ska levereras: undervisning, lärande och kursplaner. Struktur som sedan över tid kan bli till kultur på er skola: “Så här gör vi när vi genomför skolans uppdrag i vardagen.” Allt baseras på forskning kring framgångsrika skolor.

INBJUDAN TILL VÅRA KURSER VT 2020

KURSDATUM OCH ANMÄLAN

Modellen är en medlemsförmån för alla medlemmar i både Skolledarförbundet och Friskolornas riksförbund.

Röster om våra kurser, handledning och Modellen
”Skolledarna i Ludvika får med Modellen stöd i arbetet med att förtydliga gemensamma utgångspunkter, finna former för att utöva det pedagogiska ledarskapet samt ta fram rutiner för resultatstyrning.”
Jonas Fors, f.d. Verksamhetschef Skola, Ludvika kommun

”Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har tydligare fokus på resultaten.”
Matz Nilsson ordförande i Sveriges Skolledarförbund

”Väldigt positivt intryck! Utbildningen motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”
Henrik Hed, skolledare, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

Pin It on Pinterest

Share This