Vad menar vi? Klicka här för att läsa bilden

 

KURSTILLFÄLLEN FÖR VT2020

Modellen utgår ifrån forskning kring framgångsrika skolor. Den handlar om att skapa en struktur som blir kultur över tid.  Modellen handlar inte om något nytt utan om hur man genomför kunskapsuppdraget extremt fokuserat och konkret för att det ska bli framgångsrikt. Den är till för er som verkligen vill fokusera på att nå bättre och bättre elevresultat.

Modellen är en medlemsförmån för alla medlemmar både i Skolledarförbundet och Friskolornas riksförbund.

För dig som är en passionerade skolutvecklare
Kurserna är för dig som är rektor, skolchef, arbetar på skolförvaltningen eller är huvudman. De ger dig verktygen till och stödet för att driva den förbättringsprocess som många inte själva mäktar med i den intensiva skolvardag som pågår vecka efter vecka.

Våra kurser ger dig följande
Under utbildningen får du med dig “tänket” i Modellen och hjälp av det senaste av Modellens rika material med digitala mallar samt exempel på struktur och HUR från andra skolor och kommuner som arbetar med Modellen.
Våra 1 och 2 dagars kurser ger dig grunderna.
Våra 2+2 dagar, med tillgång till handledning från kursledarna däremellan, certifierar dig för att själv driva, utveckla och fokusera era processer ännu mer i detalj på det som ska levereras: undervisning, lärande och kursplanerna.

Gratis webbinarier
Vi erbjuder också gratis webbinarier då du under 45 minuter får inblick i “tänket” i Modellen och hur man kan använda den.

INBJUDAN TILL VÅRA KURSER

KURSDATUM OCH ANMÄLAN

Röster om våra kurser, handledning och Modellen
”Skolledarna i Ludvika får med Modellen stöd i arbetet med att förtydliga gemensamma utgångspunkter, finna former för att utöva det pedagogiska ledarskapet samt ta fram rutiner för resultatstyrning.”
Jonas Fors, f.d. Verksamhetschef Skola, Ludvika kommun

”Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har tydligare fokus på resultaten.”
Matz Nilsson ordförande i Sveriges Skolledarförbund

”Väldigt positivt intryck! Utbildningen motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”
Henrik Hed, skolledare, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

 

Pin It on Pinterest

Share This