Extremt fokuserat, systematiskt och beslutsamt

 

Workshop för rektorer, förvaltning och skolpolitiker i er kommun

Filipstad är en av de kommuner som håller emot trenden med fallande elevresultat. I Filipstad har man lyft sina elevresultat steg för steg sedan 2010. I juni 2017 nådde man också ett av sina delmål, ett genomsnittligt meritvärde över 230. Något som berodde mycket på att även pojkarna höjt sina resultat.

Tage Nordkvist, som startade skolutvecklingsprojektet i Filipstad 2010 inkluderade redan från början vad han kallar ”Vasaloppstänk” , en metafor för resultatorienterad och uthållig skolutveckling. Ni kan boka en workshop där ni kan ta del av och arbeta kring före detta skolchefen Tages och Filipstads hörnpelare i projektet. I projektet har de bland annat arbetat extremt fokuserat, extremt systematiskt och extremt beslutsamt. De har gjort saker och gjort det på ett sätt som de flesta andra kommuner och skolor inte har gjort.

Nyligen samlades Ludvika kommuns alla rektorer, förvaltningschef, skolchef och skolpolitiker för denna workshop. Under en heldag arbetade de engagerat kring hörnpelarna i Filipstads skolutveckling. Tillsammans arbetade de fram en “att göra lista” som de nu kan diskutera vidare kring.

Workshopen har nu genomförts i några olika kommuner med samma höga resultat vid utvärderingen. I Ludvika tyckte man så här:

  • ”Inspiration! Konkreta tips! Bra upplägg! Givande diskussioner.”
  •  ”Suveränt ?”
  •  Innehåll 4,6 (av 5,0 möjliga)
  • Framförande 4,7
  • Vardagsnytta 4,6
  • Helhetsintryck 4,7

Läs mer om eller boka workshopen här eller ring 010-516 40 90

Pin It on Pinterest

Share This