Nu går dagarna med raketfart. Snart går alla elever på sommarlov. På skolförvaltningar och i skolnämnder har frågan ställts:

Hur går det för det här läsårets 9:or – hur stor andel av eleverna når gymnasiebehörighet?

Den frågan kan skolnämnden eller styrelsen ha svaret på långt i förväg. Genom att ha en struktur för varje skola med nyckeltal eller indikatorer som har fokus på progression och förbättringar för varje årskull hela vägen från årskurs 1 till 9 kan skolnämnden, styrelsen och förvaltningen löpande diskutera elevresultat så här:”Om tre läsår kommer den årskull som då lämnar årskurs 9 att ha kanonresultat. Det vet vi redan. Men hur går det på skolan X och den nuvarande årskullen i åk 4? Vad har förbättringsarbetet under det senaste läsåret lett till där?”

Nyckeltal med fokus på förbättringar hela vägen från åk 1 till 9
I vår analys av 270 kommuners måldokument för skolan hittade vi bara en kommun som hade nyckeltal med tydligt fokus på årskullar och förbättringar hela vägen från åk 1 till 9.
I handboken Modellen finns finns “tänket” och hela strukturen med nyckeltal som sätter fokus på årskullar, progression och förbättringar beskriven. Till handboken följer digitala mallar med tabeller för att analysera och rapportera elevresultat hela vägen från klassrummet till nämnden/styrelsen och tillbaka. Resultatstyrning.

Ladda ner en översiktsbild
En översiktsbild som visar nyckeltalen för fokus på progression från åk 1 till 9

 

Pin It on Pinterest

Share This