Nu går 1000-tals lärare på sommarledighet.

De har jobbat hårt under ett helt läsår men väldigt få lärare får reda på att och hur de “gjort mål” innan de går på sin sommarledighet. Att tydligt kunna få se att man har gjort skillnad är en rimlig källa till arbetsglädje för lärare.

Givetvis får lärare som jobbar med eleverna som går ut 9:an och avslutar gymnasiet det men väldigt få av lärarna som undervisar i de tidigare årskurserna får det. Det beror på att man i många kommuner och på många skolor inte följer årskullar och elevernas progression – då kan man heller inte sätta mål per klass och årskull och inte följa upp progressionen – förbättringarna. Med andra ord kan lärarna inte få reda på för vilka elevgrupper och årskullar de har hjälpt till att utveckla kunskaperna per ämne.

Nyckeltal med fokus på förbättringar hela vägen från åk 1 till 9
I vår analys av 270 kommuners måldokument för skolan hittade vi bara en kommun som hade nyckeltal med tydligt fokus på årskullar och förbättringar hela vägen från åk 1 till 9.

I handboken Modellen finns “tänket” och hela strukturen med nyckeltal som sätter fokus på årskullar, progression och förbättringar beskriven. Till handboken följer digitala mallar med tabeller för att analysera och rapportera elevresultat på elev-, klass-, årskull-, skol- och kommunnivå hela vägen från klassrummet till nämnden/styrelsen och tillbaka. Resultatstyrning.

Klicka här för att ladda ner strukturen

Våra kommande information om systematiskt förbättringsarbete OCH resultatstyrning

  • Vill ni också att lärarna ska få veta att de “gjort mål” innan de går på sommarledighet?
  • Så här sammanställer ni era data för analys av varje årskulls progression
  • De 10 gyllene principerna för skolans resultatstyrning – Del 1
  • De 10 gyllene principerna för skolans resultatstyrning – Del 2

Pin It on Pinterest

Share This