Anmälan till

Att leda skolans systematiska förbättringsarbete med hjälp av Modellen

”Väldigt positivt intryck! Vi har hittat en pusselbit – en tydlig och viktig pusselbit – för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utbildningen motsvarar de högt ställda förväntningar jag hade innan.”
Henrik Hed, skolledare, Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

LÄS MER I INBJUDAN TILL UTBILDNINGEN HÄR.

Anmälan till kursen som börjar den 1-2/10, 2019 och avslutas den 10-11/3, 2020.
I samarbete med Friskolornas Riksförbund

 

Ange adressuppgifter

Friskola Form

Skolformer

Behandling av personuppgifter

8 + 13 =

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

Pin It on Pinterest

Share This