I några kommuner, enskilda skolor samt friskolor börjar den här terminen med att man delar ut och på skolorna sätter upp snyggt material som beskriver det systematiska och gemensamma kvalitetsarbetet i undervisningsprocessen. Se länkar till två exempel längst ner.
Det handlar om “så här gör vi på vår skola”. För gemensamma normer och förställningar om det dagliga arbetet och undervisningen. För att lyckas med elevernas lärande. För fokus på uppdraget och det som ska levereras: undervisningen, inlärningen och kursplanerna.

Framtaget och genomarbetat tillsammans
Broschyrer, väggalmanackor, foldrar, affischer, “fick-kort” och roll-ups har blivit visuella resultat av att skolledare under det senaste året tillsammans med alla sina lärare har arbetet igenom, lyft och utvecklat sin struktur för det systematiska kvalitetsarbetet och resultatstyrningen – utifrån forskning kring framgångsrika skolor och Modellen från Successful Schools Sverige.

Deras arbete med förankring och samarbete fortsätter. Nu finns möjlighet för rektorerna till både tydligt men även distribuerat ledarskap. All personal kan ta ansvar med höga förväntningar på eleverna i sina respektive roller.

Vill ni starta läsåret 2020/2021 både förankrat och snyggt?
Hör då gärna av er eller anmäl er nedan.

MODELLEN – ÖPPNA UTBILDNINGAR OCH WEBBINARIER HT2019

Att leda skolans systematiska förbättringsarbete
med hjälp av Modellen (2+2 dagar)

  • Kursstart med Friskolornas Riksförbund: 1-2 oktober + 10-11 mars 2020.  Läs mer.  Anmälan.
  • Kursstart: 22-23 oktober + 21-22 april 2020.  Läs mer.  Anmälan.

Webbinarier – Introduktion till Modellen 45 minuter.
Detta är “tänket” och innehållet i Modellen. Anmälan.

  • 27 augusti 15.00
  • 15 september 15.00
  • 24 september 15.00
  • 7 oktober 15.00

Modellen är en medlemsförmån för medlemmar i Skolledarförbundet och underlag för Friskolornas Riksförbunds utbildningar i kvalitetsarbete.

SE EXEMPEL LUDVIKA KOMMUN

SE EXEMPEL OLYMPICASKOLORNA

Pin It on Pinterest

Share This