En del av Fagersta kommuns systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning

I Fagersta kommun har man under det senaste året arbetat med att utveckla sin struktur för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning med stöd i Modellen. Nu inkluderar strukturen fokus på kunskapsutvecklingen och förädlingsvärdet *** per årskull hela vägen från klassrummet till nämnden.

*** Kärt barn har många namn: förädlingsvärdet – progressionen – förbättringarna – value-added
Här kan du titta på Fagersta kommuns interninformation till all personal – se bilden.

“I Fagersta har vi tillsammans med Successful Schools under det senaste året arbetat med att organisera skolans arbete med ännu större fokus på det som ska levereras  – inlärning och elevresultat. Vår vision är att bli bäst på undervisning. Arbetet har bedrivits i ett tempo som skapat utrymme för extra eftertanke i rektorsgruppen och möjlighet för all personal att komma med input och synpunkter i olika omgångar.”
Kickie Svensson, Skolchef i Fagersta kommun.

Skolans rutiner, Lärarnas rutiner
och en konkret plan för bättre och bättre undervisning

Vid den senaste workshopen enades man om ytterligare en av delarna i strukturen: Lärarnas rutiner. De är ett komplement till Skolans rutiner.
Läs mer om alla delarna som påverkar varje skolas vardag – klicka på illustrationen ovan.

Rektors resultat- och kvalitetsrapport 2.0
Förra året utvecklades strukturen för rapportering med inspiration från Modellen så att den inkluderar fokus på progressionen per årskull från år 1 till 9 på varje skola och i kommunen som helhet. Med andra ord fokus på det som så många pratar om men så få ännu har fått på plats – rapportering av och fokus på förädlingsvärdet.

Den nya strukturen har därför redan använts av rektorerna en gång. Under den senaste workshopen arbetade rektorsgruppen, förvaltningen och representanter från politiken kring ytterligare förbättringar:

  • Systematik kring rapporteringen av föregående läsårs förbättringsåtgärder och vad de lett till.
  • Underrubriker i resultatrapporteringen för att stimulera rektorerna till djupare analys och fokus på åtgärderna.
  • Fokus både på elevernas resultat och på kvaliteten på lärarnas undervisning.
  • I princip samma struktur i både rektorernas rapporter som i verksamhetsplanen på huvudmanna-nivå.

 

Intresserad av detta för er skola/kommun? Ring 010-516 40 90

Läs mer om och beställ Modellen

Pin It on Pinterest

Share This