Fokusera hela din verksamhet nästa läsår ännu mer på det som ska levereras

Med den lärarbrist som nu råder blir nästa läsårs viktigaste fråga för många skolor och klassrum: pågår det inlärning här just nu?
Du vill ha struktur för att genomföra skolans uppdrag både välgrundat, likvärdigt, rättssäkert OCH framgångsrikt – med andra ord göra skillnad för eleverna på din skola? Då är Sveriges mest konkreta och resultatfokuserade material för systematiskt kvalitetsarbete för dig – Modellen.
Den innehåller det som du inte får med dig på rektorsutbildningen. Det som går förbi lagom-nivån och gör att det, 
trots alla utmaningar,är fokus på inlärning och kunskapskrav varje skoldag.

Skaffa den konkreta 80-sidiga handboken (lagom att läsa i hängmattan) om Modellen och alla de medföljande digitala mallarna från verkligheten (klicka på bilden ovan). Då får du ett material som utgår ifrån forskning kring framgångsrika skolor * som du kan gå igenom i lugn och ro under sommaren = sommarlovsskola blandad med härlig ledighet.

När läsåret startar har du konkreta underlag för att bland annat:

  • Ta fram skolans vetenskapliga grund för att sedan börja förankra den
  • Fokusera på förädlingsvärdet i alla ämnen för alla årskullar
  • Arbeta fram rutiner för högre kvalitet i undervisningsprocesserna
  • Genomföra extremt resultatfokuserade terminsutvärderingar
  • Skriva din skolas plan för bättre och bättre undervisning
  • Fokusera på att alla lärare är starka ledare i klassrummet
  • Inventera ditt lag med lärare så att du är säker på vilka som kan genomföra ert uppdrag och vilka som behöver mer stöd och kring vad
  • Skriva en riktigt resultatfokuserad kvalitetsrapport
  • Komma djupare i din analys för ännu vassare åtgärder

Modellen är en medlemsförmån för medlemmar i Skolledarförbundet och underlag för Friskolornas Riksförbunds utbildningar i kvalitetsarbete.

Redo för omgående leverans direkt dit du befinner dig i sommar.

TITTA PÅ HELA LISTAN MED MALLAR SOM FÖLJER MED MODELLEN

BÖRJA SOMMARLOVSSKOLAN NU – BESTÄLL MODELLEN HÄR

”Flera skolor och huvudmän som använder Modellen har lyft sin struktur för systematiskt förbättringsarbete och har tydligare fokus på resultaten.”
Matz Nilsson ordförande i Sveriges Skolledarförbund

* Bland annat:
Höög och Johansson. 2014. Framgångsrika skolor – mer om struktur, kultur, ledarskap. Lund: Studentlitteratur AB.
Jarl, Blossing och Andersson. 2017. Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur.
Samuelsson, Marcus. 2017. Lärandets ordning och reda – Ledarskap i klassrummet. Stockholm, Natur & Kultur.

Pin It on Pinterest

Share This